• Caritas Phát Diệm đồng hành cùng bà con trong mưa lũ
  • Caritas Phát Diệm đồng hành cùng bà con trong mưa lũ

    Theo nhận định chung, đợt lũ này lớn hơn trận lũ lịch sử năm 1985. Năm nay, dòng nước lũ dâng quá nhanh và quá mạnh, người dân không kịp đối phó nên hầu hết tài sản của họ đã bị lũ cuốn trôi…