• Nếu Có Một Điều Ước…
  • Nếu Có Một Điều Ước…

    Em sẽ ước cho tất cả các bạn nhỏ không may mắn đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo được yêu thương, nâng đỡ, và được chữa bệnh để có thể sống khỏe mạnh và được đến trường.

  • Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Bình tĩnh tâm Mùa Chay 2017
  • Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Bình tĩnh tâm Mùa Chay 2017

    Sáng nay, ngày 07/04/2017 hơn 200 thành viên của Nhóm Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) đã cùng nhau quy tụ tại Nhà thờ Giáo xứ Trà Vy, giáo Hạt Kiến Xương, giáo phận Thái Bình để tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay năm 2017.