• Nếu Có Một Điều Ước…
  • Nếu Có Một Điều Ước…

    Em sẽ ước cho tất cả các bạn nhỏ không may mắn đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo được yêu thương, nâng đỡ, và được chữa bệnh để có thể sống khỏe mạnh và được đến trường.