• Down Syndrome Does Not Make Life Disposable
  • Down Syndrome Does Not Make Life Disposable

    The Holy Father’s universal prayer intention for September was, “That the mentally disabled may receive the love and help they need for a dignified life.” This is such a timely prayer.

  • Hội trại kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam
  • Hội trại kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam

    Ngày 15/04/2014, Hội Người Khuyết Tật (NKT) Đức Trọng đã tổ chức hội trại cho gần 60 anh chị em khuyết tật đến từ Hội NKT các huyện trong toàn tỉnh Lâm Đồng. Hội trại nhằm kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam 18/04 được tổ chức tại Thung Lũng Vàng.