Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội

 • Thứ sáu, 10:10 Ngày 25/01/2013
 • VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tích cực dấn thân trong các mạng xã hội, để chia sẻ Tin Mừng, niềm tin, vui mừng và hy vọng cho tha nhân.

   Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24-1-2013, nhân dịp Ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47, sẽ được cử hành vào chúa nhật 12-5 tới đây với chủ đề ”Các mạng xã hội: những cánh cửa sự thật và đức tin; những không gian mới của việc rao giảng Tin Mừng”. Sứ điệp được công bố bằng 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Arập.

  ĐTC nhắc đến nhiều lợi ích cũng như những thách đố của các mạng xã hội và cả những khía cạnh tiêu cực khi chúng bị lạm dụng hoặc không sử dụng đúng đắn. Ngài viết thêm rằng:

  ”Các tín hữu ngày càng nhận thức rằng rõ nếu Tin Mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể sẽ vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người, vốn coi không gian này của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song hoặc thuần túy tiền thể, nhưng là thành phần của thực tại thường nhật của nhiều người, nhất là của giới trẻ”.

  ĐTC nêu nhận xét: ”Đặc tính chân chính của các tín hữu trong các mạng xã hội được làm nổi bật nhờ sự chia sẻ nguồn mạch sâu xa mang lại cho các tín hữu ấy niềm hy vọng và và vui tươi: đó là niềm tin nơi Thiên Chúa giàu lòng từ bi và tình thương được mạc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Sự chia sẻ ấy không phải chỉ hệ tại biểu lộ đức tin một tỏ tường, nhưng còn hệ tại chứng tá, nghĩa là qua cách thức ta thông truyền ”những chọn lựa, những sở thích, phán đoán, phù hợp sâu xa với Tin Mừng, cho dù ta không minh nhiên nói về Tin Mừng” (Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội 2011).

  ĐTC giải thích rằng ”Một cách làm chứng tá có ý nghĩa đặc biệt, đó là ý chí hiến thân cho tha nhân qua thái độ sẵn sàng can dự vào những câu hỏi và những nghi ngờ của tha nhân, trong thái độ kiên nhẫn và tôn trọng, trên hành trình của họ tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sự nảy sinh trong các mạng xã hội cuộc đối thoại về đức tin và tín ngưỡng xác nhận tầm quan trọng của tôn giáo trong cuộc thảo luận công khai trong xã hội”.

  ĐTC nhắc nhủ rằng ”Niềm tín thác nơi hoạt động quyền năng của Thiên Chúa luôn phải vượt lên trên sự cậy dựa vào việc sử dụng các phương thế của con người. Cả trong lãnh vực kỹ thuật số, trong đó người ta dễ gióng lên những tiếng nói gay go và xung đột, và nhiều khi những gì là giật gân có nguy cơ lấn át, chúng ta được kêu gọi thực thi chú ý phân định”.

   Cũng trong Sứ điệp ĐTC đề cao các mạng xã hội, không những như một dụng cụ rao giảng Tin Mừng, nhưng còn có thể là một yếu tố giúp phát triển con người, củng cố tình đoàn kết và cảm thức thuộc về cộng đoàn hoàn vũ của các tín hữu. Các mạng ấy cũng giúp chia sẻ các nguồn linh đạo và phụng vụ, giúp con người cầu nguyện, suy niệm, chia sẻ Lời Chúa, và dẫn tới cả những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhau. ĐTC viết: ”Khi tìm cách làm cho Tin Mừng hiện diện trong môi trường kỹ thuật số, chúng ta có thể mời gọi con người sống những cuộc gặp gỡ cầu nguyện hoặc cử hành phụng vụ tại những nơi cụ thể như nhà thờ hoặc nhà nguyện... Khi chúng ta hiện diện với tha nhân, bằng bất cứ cách nào, chúng ta được mời gọi làm cho tha nhân biết tình thương của Thiên Chúa cho đến tận bờ cõi trái đất” (SD 24-1-2013)

  LM. Trần Đức Anh OP

  Bài viết liên quan