Dự án: Thúc đẩy người khuyết tật và người nhiễm H hòa nhập cộng đồng

 • Thứ hai, 09:19 Ngày 25/03/2019
 • GIỚI THIỆU
  Dự án thúc đẩy người khuyết tật và người nhiễm H hòa nhập cộng đồng do Caritas Việt Nam và 20 Caritas Giáo phận thực hiện (2017-2019) là kết quả tiếp nối của dự án được thực hiện trong giai đoạn 2014-2016 do cùng đối tác tài trợ “Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức” (BMZ) thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật của Caritas Đức. Trải qua 2 giai đoạn dự án (chu kỳ 3 năm), Caritas Việt Nam từng bước liên kết với Caritas Giáo phận thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ người có H và người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ xã hội dưới nhiều chiều kích và hỗ trợ đối tượng này tiến đến việc hòa nhập cộng đồng. 

  Tính đến thời điểm hiện tại, có 19 Caritas Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ người khuyết tật và 16 Caritas Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ người có H. Hai chương trình này được kết hợp trong cùng một dự án với nhiều hoạt động thực hiện chung. Dự án sẽ được tiếp tục trong chu kỳ 3 năm tiếp theo và hoạt động sẽ tập trung hướng đến nhiều hơn đối tượng hưởng lợi của dự án.

  MỤC ĐÍCH
  Mục đích của dự án là giải quyết tình trạng bên lề và dễ bị tổn thương của người khuyết tật (NKT) và người có H (NCH) bằng lối tiếp cận dựa vào cộng đồng toàn diện, đa chiều để thúc đẩy sự tham gia và hòa nhập xã hội của NKT và NCH trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và để hỗ trợ cải thiện điều kiện sống của họ.

  ĐỐI TƯỢNG
  Đối tượng mà dự án nhằm đến là những người có H và những người bị khuyết tật tại các Giáo phận, bất kể tôn giáo, độ tuổi, giới tính. Đặc biệt nhắm đến những đối tượng bên lề xã hội và dễ bị tổn thương.

  MỤC TIÊU
  Mục tiêu được chia làm 3 cấp độ:
  Cấp độ người khuyết tật và người có H
  NKT, NCH được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế, giáo dục, đời sống, đời sống xã hội; và NKT, NCH và gia đình của họ có thể lên tiếng cho chính mình.
  Thêm nhiều NKT, NCH và/ hoặc gia đình của họ có đời sống và thu nhập tốt hơn nhờ vào việc chăm sóc sức khỏe, cơ hội giáo dục và đào tạo, các hoạt động tạo thu nhập, sự năng động xã hội với sự hỗ trợ của mạng lưới Caritas Giáo phận
  Cấp độ Caritas Giáo phận.

  Các Caritas Giáo phận và chương trình hỗ trợ NKT, chương trình HIV của các Giáo phận làm việc và hợp tác với nhau hiệu quả và chuyên nghiệp hơn vì lợi ích và sự hòa nhập xã hội của NKT, NCH và gia đình của họ trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả trong đời sống của Giáo Hội.
  Nhân viên Caritas Giáo phận có kiến thức tốt về NKT, HIV/ AIDS, về công tác xã hội và có thái độ tích cực, cam kết làm việc cho người khuyết tật, người có H và gia đình của họ.

  Nhân viên Caritas Giáo phận có kỹ năng làm việc tốt (biết lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, báo cáo, tổ chức sự kiện, hội thảo, đào tạo ...) năng lực và sự tự tin để làm việc độc lập và làm việc với các bên liên quan ở cấp Giáo phận và cấp tỉnh để thúc đẩy và góp phần vào sự hòa nhập xã hội của NKT, NCH và gia đình của họ.
  Cấp độ văn phòng Caritas Việt Nam
  Hoạt động và sự hợp tác về chương trình Hỗ trợ NKT và người có H của văn phòng Caritas VN đạt đến chất lượng lẫn quy mô.

  CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
  Tổ chức tập huấn năng cao năng lực công tác xã hội cho các chuyên trách, tình nguyện viên tại các Giáo phận.
  Thiết lập và củng cố mạng lưới chuyên trách, tình nguyện viên tại các Giáo phận nhằm hỗ trợ tối đa cho người khuyết tật và người có H tại cộng đồng.
  Tổ chức hội thảo, chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho người có H và người Khuyết tật có cơ hội thể hiện tiếng nói và quyền của họ.
  Theo dõi, giám sát các hoạt động hỗ trợ người có H và người khuyết tật tại các Giáo phận tham gia dự án.
  Thúc đẩy, hỗ trợ Giáo phận tìm kiếm, liên kết, thiết lập, hỗ trợ người có H và người khuyết tật nâng cao tiếng nói của họ, đồng thời tiếp cận các hỗ trợ theo nhiều chiều kích khác nhau nhằm tiến đến việc hòa nhập cộng đồng.
  Liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để cùng hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khuyết tật và người có H hòa nhập cộng đồng.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
  Qua hai chu kỳ dự án, chúng tôi đã liên kết với 20 Caritas Giáo phận trên cả nước, với 19 Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ người khuyết tật và 16 Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ cho người có H. Chúng tôi đã thiết lập và phát triển mạng lưới chuyên trách và cộng tác viên tại 20 Giáo phận, với đội ngũ được huấn luyện chuyên môn.

  Nhiều khóa tập huấn đã được thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho chuyên trách và tình nguyện viên; quản lý ca, quản lý nhóm, tham vấn, truyền thông, kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc giúp đỡ người có H, người khuyết tật…

  Mạng lưới các tổ chức trong và ngoài công giáo; bệnh viện, dòng tu, trường học, chính quyền địa phương…,  đã được liên kết, hợp tác thực hiện trên nhiều cấp độ, đặc biệt từ cấp độ Giáo phận và cấp độ giáo xứ nhằm hỗ trợ người có H hòa nhập cộng đồng.

  Nhiều hội thảo chuyên đề có sự liên kết và tham gia của các bên liên quan đã được thực hiện, từ cấp độ văn phòng đến cấp độ Giáo phận, tất cả đều nhắm đến việc nâng cao quyền và tiếng nói của người có H và người khuyết tật.

  Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13/19 Caritas Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ người khuyết tật có các nhóm, câu lạc bộ, và 13/16 Caritas Giáo phận tham gia chương trình Hỗ trợ người có H có các nhóm tự lực. Các nhóm tự lực và câu lạc bộ đã và đang dần dần hoạt động độc lập và dựa vào nguồn lực nội tại. 
  Người có H và người khuyết tật đã có những thay đổi về mặt tâm lý theo chiều hướng tích cực, một số đã hòa nhập cộng đồng như những người bình thường, và quay trở lại giúp đỡ những nhóm đồng đẳng trong cộng đồng của họ.

  KÊU GỌI HỢP TÁC
  Số người khuyết tật và người có H cần được giúp đỡ tại cộng đồng là rất lớn, sự can thiệp của dự án chỉ là những đóng góp phần nhỏ bởi những hạn chế về nguồn lực. Chính vì vậy, chúng tôi mời gọi sự chung tay của các bạn, để cùng với chúng tôi, hỗ trợ những đối tượng kém may mắn này, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mà trước hết là sự hòa nhập cộng đồng – nơi họ đang sinh sống.
   

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
  UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
  TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
  Điện thoại: +84 (028) 3727-1904

  Email văn phòng Caritas: caritasvietnamccsa@gmail.com

  Website: www.caritasvietnam.org

  TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
  Tên tài khoản: UBBAXH CARITAS VIET NAM

  Số tài khoản cho tiền:
  VND: 033.1.00.379133.5
  USD: 033.1.37.379370.5
  EURO: 033.1.14.380725.6
  Ngân hàng: Vietcombank
  Chi nhánh Sài Gòn, 69 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tp. HCM
  Swift code: BFTVVNVX
  Bank code: 79203008
  * Xin quý vị không chuyển vào tài khoản nào khác ngoài tài khoản này vì bất cứ lý do gì.

  Bài viết liên quan