• Dấu Ấn Đại Hội Caritas Việt Nam 2017
  • Dấu Ấn Đại Hội Caritas Việt Nam 2017

    Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 được tổ chức tại Nhà Chung Giáo phận Thái Bình từ thứ Ba 24/10/2017 đến 27/10/2017, với chủ đề: THĂNG TIẾN ĐỂ PHỤC VỤ.