Các Giám mục Phi Châu và Uganda kêu gọi bảo vệ trẻ vị thành niên chống lại nạn buôn bán trẻ em, lao động trẻ em và bắt trẻ em làm binh lính

 • Thứ tư, 15:43 Ngày 31/07/2019
 • Kampala (Agenzia Fides) – nạn buôn bán trẻ em, lao động trẻ em và vấn đề trẻ em làm lính vẫn còn tồn tại nhiều nơi trên thế giới, cho dù luật pháp ngăn cấm. “Việc bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần không thể thiếu trong thông điệp của Tin mừng vì vậy cần phải tạo ra một môi trường an toàn cho họ, ưu tiên mối bận tâm của họ”, Đức Tổng giám mục Blantayre, Malawi, và Đức ông Thomas Luke Msusa đã phát biểu trong hội nghị của các Giám mục Phi Châu gần đây đã kết thúc (Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu và Madagascar 22/7). 

  Msusa phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục ở Đông Phi (AMECEA) đã khuyến khích các giám mục Phi Châu tìm ra nguyên nhân của nạn buôn bán trẻ em, lao động trẻ em và trẻ em làm binh lính để bảo đảm trẻ em được bảo vệ kỹ trong mọi khía cạnh.

  “Phi Châu như một Giáo Hội là một gia đình gồm người cha, người mẹ và con cái. Trong một vài hoàn cảnh, Phi Châu không chăm sóc con cái của mình. Đây có thể không chỉ là vấn đề lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên nhưng khi bạn nhìn vào Phi Châu có một sự thách thức là trẻ em buộc huấn luyện như là những binh lính trẻ em, những trẻ em buộc huấn luyện để chiến đấu; có một vấn đề về nạn buôn bán trẻ em đó là trẻ em bị tách ra khỏi gia đình và bị bán đi nơi khác; cũng có một vấn đề về lao động trẻ em”, Đức Tổng giám mục giải thích. “Đó là một sự thách thức mà chúng ta thừa nhận và hứa rằng chúng ta sẽ làm  tròn vai trò như một Giáo Hội ở Phi Châu để bảo đảm trẻ em được bảo vệ kỹ trong mọi khía cạnh”, ngài nhấn mạnh.

  “Tin mừng kêu gọi chúng ta yêu thương người thân cận như chính mình, trẻ em cũng là những người thân cận của chúng ta vậy chúng ta buộc phải yêu thương trẻ em và bảo vệ chúng chống lại mọi sự bóc lột có thể xảy ra. (AP) (Agenzia Fides, 29/7/2019)

  Chuyển ngữ: BTT – Caritas Việt Nam
  Nguồn: Agenzia Fides
   

 • Bài viết liên quan