Caritas Bùi Chu: Tĩnh Tâm Mùa Chay

 • Thứ bảy, 21:44 Ngày 20/03/2021
 • Vào thứ hai, 15/3/2021 Caritas Bùi Chu tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay cho hơn 250 tham dự viên đại diện thuộc các thành phần của gia đình Caritas giáo phận gồm: Ban đại diện cấp giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, các ban Bảo vệ sự sống, ban HIV, ban Khuyết tật, các Dì đang phục vụ tại 3 trung tâm Caritas, các nhóm bác ái.

  Buổi tĩnh tâm được khai mạc lúc 8h45. Qua ít phút cha Giám đốc Gioan B. Mai Quang Tuyến chia sẻ về linh đạo Caritas, các tham dự viên tự kiểm xét lại tinh thần và cách thi hành sứ vụ bác ái, để xin lỗi Chúa về những thiếu sót trong bổn phận. Đồng thời, qua chủ đề tĩnh tâm “liên đới với Thiên Chúa và tha nhân” do Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh - Phó giám đốc Caritas chia sẻ, các tham dự viên lĩnh hội được những tinh hoa cốt lõi của việc thi hành bác ái. Tất cả các hoạt động bác ái phải được kín múc từ chính Thiên Chúa, cho Chúa và vì Chúa, để từ đó lan tỏa ra cho tha nhân. Có như thế, công việc bác ái mới hữu ích và đem tình Chúa đến được với nhiều đối tượng mà ban bác ái đang phục vụ.

  Lồng ghép trong các giờ chia sẻ, các Cha đặc trách Caritas giáo hạt ban bí tích Hòa giải cho các hối nhân. Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là thánh lễ đồng tế rất trang trọng và sốt sáng. Trong bài giảng, cha quản hạt Đaminh Nguyễn Văn Vàng chia sẻ cho cộng đoàn cách thực thi bác ái thế nào để cho Chúa Giêsu thật sống động trong đời sống, mang lợi lợi ích thiêng liêng, thật hữu ích và có tính truyền giáo. Nếu việc bác ái mà không có Chúa Giêsu thì đó chỉ là việc từ thiện ngoài xã hội.

  Kết thúc thánh lễ, ông trưởng Giuse Trần Đăng Khoa đại diện, cám ơn quý Cha, quý Dì, quý ban hành giáo xứ Đền thánh, các ban phục vụ: lễ sinh, phòng thánh, âm thanh, ánh sáng, ca đoàn Hội Con Đức Mẹ, ban ẩm thực, quý ân nhân đã nhiệt tình giúp đỡ để Caritas giáo phận có buổi tĩnh tâm sốt sáng và ý nghĩa. Đây là cơ hội thuận lợi giúp cho các thành phần trong gia đình Caritas giáo phận sám hối, canh tân, đổi mới.

  Sau thánh lễ, các tham dự viên được chia sẻ với nhau trong bữa ăn trưa huynh đệ. Buổi chiều, tiếp tục công việc họp quý I và triển khai các công việc thực hiện trong quý II.

  Vp.Caritas Bùi Chu

  Bài viết liên quan