Caritas Sài Gòn: Nhịp cầu Caritas số 97

 • Thứ hai, 14:34 Ngày 03/06/2019
 • Mục lục

  2 ........... Lời ngỏ
  3-5 ........ Đức Thánh Cha - Chúa Thánh Thần hướng dẫn và linh hoạt Giáo Hội
  6-8 ........ Caritas quốc tế - Thánh lễ khai mạc Đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
  9 ........... Caritas Việt Nam tham dự Đại hội Caritas quốc tế
  10-12 .... Đức Thánh Cha tiếp 400 tham dự viên Caritas quốc tế
  13-14 .... Đức Thánh Cha tái kêu gọi cấp thiết cứu trái đất
  15-17 .... Caritas VN – Chung tay bảo vệ môi trường
  18-22 .... Caritas TGP – Kết thúc khóa tập huấn Caritas cơ bản
  23-25 .... Caritas TGP – Thăm gia đình các bé tổn thương não
  26-28 .... Caritas TGP – Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo
  29-32 .... Caritas giáo hạt Tân Định – Bầu Ban Liên Kết
  33-34 .... Caritas giáo xứ Tam Hà – Hạt gạo tình thương
  35-38 .... Chầu Mình Thánh Chúa liên tục suốt 141 năm
  39-40 .... Góp nhặt – Xây nhà thờ với 57 xu

  Nhấp vào đây để xem nội dung bản tin

 • Bài viết liên quan