Đức Thượng phụ Bartolomeo gửi sứ điệp cho Thời gian của Thụ tạo

  • Thứ sáu, 09:59 Ngày 01/09/2023
  • Đức Thượng Phụ Bartolomeo của Chính Thống Constantinople gửi sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, được cử hành vào ngày 01/9. Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa những thiệt hại về môi trường và việc không tôn trọng nhân quyền, đồng thời khẳng định rằng cuộc xâm lược của Nga tại Ucraina đang tàn phá sinh thái khủng khiếp.

    Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ viết: “Mọi hành động chiến tranh cũng là cuộc chiến chống lại thụ tạo, vì nó gây ra mối đe doạ nghiêm trọng cho môi trường tự nhiên”. Đề cập cụ thể đến “cuộc xâm lược của Nga tại Ucraina, gắn liền với sự tàn phá sinh thái khủng khiếp”, Đức Thượng Phụ chỉ rõ “ô nhiễm không khí, nước và đất do các vụ đánh bom gây ra, nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân, sự phát tán bức xạ nguy hiểm từ các nhà máy điện hạt nhân sản xuất điện, bụi gây ung thư do các tòa nhà tạo ra, tàn phá rừng và sự cạn kiệt tài sản nông nghiệp trồng trọt. Tất cả những điều này cho thấy người dân và hệ sinh thái Ucraina đang phải chịu đựng và tiếp tục chịu những tổn thất khôn lường”. Và ngài mạnh mẽ nhắc lại: “Chiến tranh phải dừng ngay lập tức và phải bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành”.

    Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhắc lại rằng ngày nay người ta ngày càng chú trọng hơn đến những gì được định nghĩa là sự mở rộng sinh thái của nhân quyền. Về vấn đề này, cùng với các quyền cá nhân và chính trị, xã hội, văn hóa và liên đới, ý niệm về các quyền “thế hệ thứ tư” được đưa ra. Theo ngài, đấu tranh cho nhân quyền không thể bỏ qua thực tế là những quyền này đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, thiếu nước uống, đất đai màu mỡ và không khí trong sạch, cũng như suy thoái môi trường nói chung. Do đó, các hậu quả của cuộc khủng hoảng sinh thái phải được giải quyết trước hết về mặt nhân quyền.

    Nguồn: Vatican News

    Bài viết liên quan