Tri Ân

Đại dịch Covid-19 bùng phát ở khắp nơi trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Nó đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng trên toàn thế giới. Nó làm thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của từng gia đình và tập thể.

Trong thời gian qua, mỗi người dân Việt Nam luôn chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhất là sống tình bái ái và giúp đỡ lẫn nhau với những anh chị em nghèo đang gặp phải sự túng quẫn do dịch bệnh gây ra.

Văn Phòng Caritas Việt nam đã nhận được sự giúp đỡ của Quý ân nhân gửi đến người nghèo do Covid-19. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban mọi phúc lành của Ngài đến Quý vị.

Vp. Caritas Việt Nam

Sau đây là danh sách Quý ân nhân đã đóng góp

Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Người Nghèo Do Covid-19

Thư tri ân khác
Tri Ân Ân Nhân