• LỀ LUẬT VÀ BÁC ÁI - CN 15 C
 • LỀ LUẬT VÀ BÁC ÁI - CN 15 C

  Chúa Giêsu hỏi người thông luật: "Ai là người thân cận của nạn nhân đã sa vào tay kẻ cướp?". Người ấy đáp: "Người đã đem lòng từ bi thương nạn nhân".

 • Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1
 • Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1

  Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên Caritas các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội được tiếp tục bằng khóa tập huấn Viết dự án và lập kế hoạch dự án được tổ chức tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu từ ngày 30.07 đến ngày 02.08 năm 2013.

 • HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ - CN 14 C
 • HÀNH TRANG TÔNG ĐỒ - CN 14 C

  Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy 72 môn đệ được sai phái thêm sau chuyến sai đi Nhóm Mười Hai (Lc 9,1-6) vì "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Lc 10,2).

 • “ĐẠO YÊU NHAU” – CN 13 C
 • “ĐẠO YÊU NHAU” – CN 13 C

  Xuyên suốt dòng lịch sử, người Công Giáo Việt Nam sống Tin Mừng Chúa Giêsu bằng gương sáng bác ái đến nỗi đã giới thiệu được hình ảnh Đạo Công Giáo như “Đạo Yêu Nhau” cho những người đồng thời.