• Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh – CN 3 PS A
  • Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh – CN 3 PS A

    Trang Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dùng làm bản văn nền của Tông Huấn “Mane Nobiscum Domine”: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con.

  • NẤM MỒ VỠ NÁT - LỄ PHỤC SINH
  • NẤM MỒ VỠ NÁT - LỄ PHỤC SINH

    Chúa Giêsu Phục Sinh. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã trở thành niềm tin và sức sống mãnh liệt cho nhân loại hơn hai ngàn năm qua. Phục Sinh là một biến cố làm nên lịch sử, và trở thành nền tảng niềm tin cho cả Giáo Hội.