Số 07/04-BS/2019/CVN


THƯ CÁM ƠN

    Kính gửi: HỘI ST. LUCAS CHARITY FOUNDATION VÀ QUÝ ÂN NHÂN 

Thưa Quý vị,
Caritas Việt Nam xin đại diện cho các cháu bệnh tim và gia đình các cháu tại Việt Nam, xin gởi lời cám ơn đến Quý Anh Chị Em Hội St. Lucas Charity Foundation và Quý Ân Nhân, đã luôn yêu thương, quảng đại mở rộng tấm lòng để giúp cho các cháu được chữa lành căn bệnh tim hiểm nghèo.

Từ cuối năm 2017 đến nay, hội St. Lucas cũng như quý ân nhân đã luôn đồng hành cùng Caritas Việt Nam để giúp cho tất cả trẻ em đang phải chịu đựng nỗi đau của căn bệnh tim trong khi hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn. Đặc biệt là các cháu đang sống tại những vùng quê xa xôi khó có cơ hội để tiếp cận với những dịch vụ y tế. Với lòng quảng đại của quý vị, chúng tôi đã có thể giúp cho 51 cháu được phẫu thuật tim, được khỏe mạnh và có được một cuộc sống lành lạnh.

Trong năm 2019, chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến Hội St. Lucas và Quý Ân Nhân đã hỗ trợ nguồn quỹ để chi phí cho từng ca phẫu thuật của các cháu. 
Với sự giúp đỡ của Hội, là cánh tay nối dài với  Caritas Việt Nam chúng tôi để tiếp tục giúp nhiều trẻ em nghèo bị bệnh tim tại Việt Nam. 

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành tri ân những tấm lòng nhân ái của Quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, sự bình an và sức  khỏe  trên Quý Anh Chị trong Hội St. Lucas Charity Foundation và Quý Ân Nhân.

Trân trọng!      

                                   
             TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019
              Giám Đốc Caritas Việt Nam


                        Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB         
 

Thư tri ân khác
Tri Ân Ân Nhân