Tuần Lễ Hành Động - Chúa Nhật với Chủ Đề: Đáp Lại Tiếng Kêu Cứu Của Trái Đất

 • Chủ nhật, 15:05 Ngày 29/10/2023
 • Chúa Nhật với chủ đề: Đáp lại Tiếng kêu cứu của Trái đất

  Đây là lời mời gọi bảo vệ ngôi nhà chung vì hạnh phúc của tất cả mọi người, khi chúng ta giải quyết một cách công bằng cuộc khủng hoảng khí hậu, tình trạng mất đa dạng sinh học và bền vững sinh thái. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được mức độ trung hòa carbon, thúc đẩy các hoạt động bền vững và tiếp cận nước sạch cho tất cả mọi người?

  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người đưa ra quyết định về chủ đề Đáp lại Tiếng kêu cứu của Trái đất, và cách #TogetherWe (#Chúng ta Cùng nhau) có thể thúc đẩy các hoạt động bền vững cho tất cả mọi người. 
  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas

  Nguồn: Caritas Quốc tế

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam


   

  Bài viết liên quan