Tuần Lễ Hành Động - Thứ Tư Với Chủ Đề: Kinh Tế Sinh Thái

 • Thứ ba, 08:35 Ngày 24/10/2023
 • Thứ Tư với chủ đề: Kinh tế sinh thái 

  Chúng ta cùng nhau đầu tư

  Xây dựng sự thay đổi tích cực đòi hỏi một nền giáo dục sinh thái, giúp gắn kết nhận thức với hành động sinh thái. Sự hiểu biết về cuộc khủng hoảng sinh thái là gì và cách ứng phó là một yêu cầu cần thiết nếu chúng ta muốn xây dựng sự hợp tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong  (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định về chủ đề Kinh tế Sinh thái và cách #TogetherWe  (#Chúng ta Cùng nhau) có thể biến đổi nền kinh tế của mình để phục vụ nhu cầu của #OurCommonHome (#Ngôi Nhà Chung của Chúng ta).

  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas

  Nguồn: Caritas Quốc tế

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan