Video Clip Thông Điệp của ĐTC Phanxicô Về Nạn Buôn Người

  • Thứ sáu, 09:56 Ngày 08/01/2021
  • Lời mời gọi của ĐTC Phanxicô về nạn buôn người là hãy cầu nguyện, chống lại tình trạng nô lệ mới  và có lòng quảng đại đón nhận những nạn nhân của nạn buôn người.

    PTT- Caritas Việt Nam

    Bài viết liên quan