Ban Caritas Bùi Chu tĩnh tâm Mùa Chay 2023

 • Thứ năm, 08:32 Ngày 30/03/2023
 • Ngày 27/03/2023, được sự quan tâm của Đức cha Giáo phận - Chủ tịch UB.BAXH - Caritas Việt Nam, Ban Caritas giáo phận Bùi Chu đã tổ chức buổi tĩnh tâm cho những thành viên trong ban đại diện Caritas giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, ban Bảo vệ sự sống, ban HIV, ban Khuyết tật và các trung tâm Caritas, các nhóm bác ái trong giáo phận tại giáo xứ Xuân Thủy. Đây là cơ hội rất rốt để giúp cho những thành viên đang điều hành công việc bác ái trong giáo phận có cơ hội nhìn lại chính mình để sám hối và thực thi tinh thần bác ái với chủ đề của buổi tĩnh tâm: “ Liên đới với Thiên Chúa và hiệp hành cùng nhau trong tinh thần phục vụ tha nhân ”.

   Mặc dù thời tiết mưa rét, nhưng từ 8g00 sáng, quý Thầy đang cộng tác trong ban Caritas, quý Sơ đang làm việc tại các trung tâm Caritas và các quý vị ban đại diện Caritas giáo phận đã qui tụ đông đủ. Mọi người gặp nhau ai cũng vui mừng vì hôm nay có cơ hội để trao đổi với nhau những công việc bác ái đã và đang thực hiện trong các giáo xứ, giáo hạt.

  Sau khi Cha Giám đốc Caritas giáo phận thánh hóa và tuyên bố khai mạc ngày tĩnh tâm, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh đã chia sẻ và giảng tĩnh tâm. Khởi đi từ đoạn Tin Mừng Mt 25, 31-46 "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn….". Cha Quản hạt Giuse đã giúp mọi người nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại những công việc bác ái họ đang thi hành phải đúng theo tinh thần của Caritas "Đức tin không có việc làm là đức tin chết", những giá trị của các việc bác ái để được phần thưởng Nước Trời mà Chúa ban cho tất cả những ai thi hành việc bác ái trong cuộc sống. 

  Hôm nay cũng là cơ hội giúp các thành viên có thời gian hồi tâm xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn phúc trong Tuần Thánh để mừng Đại Lễ Chúa Phục Sinh.

  Đúng 10g30’, Thánh lễ tạ ơn rất trang trọng và sốt sắng để cầu nguyện cho công việc bác ái trong giáo phận, cho quý Đấng Bậc đang cộng tác trong việc bác ái, cho các thành viên Caritas giáo phận, cho các quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời do cha Gioan B. Mai Quang Tuyến - Giám đốc Caritas Bùi Chu chủ tế, quý Cha Cố nhà hưu, Cha phó Giám đốc Caritas, Cha đặc trách Caritas hạt Tứ Trùng đồng tế.

  Mở đầu thánh lễ, Cha Giám đốc mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa trong ngày tĩnh tâm, đồng thời cầu nguyện cho những người đã và đang quảng đại dấn thân trong công việc bác ái cách này hay cách khác được bình an. Cầu xin cho công việc bác ái của giáo phận được thực hiện tốt đẹp và hiệu quả để những người kém may mắn được đón nhận tình thương của Thiên Chúa.

  Trong bài giảng, qua bài Tin Mừng về lòng sám hối, Cha phó Giám đốc Caritas đã giúp mỗi người phải thức tỉnh để nhìn lại chính bản thân mình với những lỗi lầm để ăn năn thống hối, không nên kết án anh chị em mình. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là tội nhân cần đến lòng Thương Xót của Chúa để chúng ta cũng biết yêu thương anh chị em mình qua công việc bác ái, chia sẻ tinh thần và vật chất.

  Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho gia đình Caritas giáo phận dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn.
  Sau thánh lễ, mọi người chia sẻ bữa cơm trong tinh thần huynh đệ của gia đình Caritas giáo phận tại trung tâm mục vụ giáo xứ Xuân Thủy. Trước khi ra về, quý Thầy, quý Dì và các thành viên trong ban đại diện đã cùng nhau tổng kết các hoạt động của quý I năm 2023 với sự nhận định của Cha Giám đốc và Cha phó Giám đốc, đồng thời được Cha Giám đốc hướng dẫn để có những kế hoạch hoạt động bác ái của quý II được tốt đẹp và hiệu quả hơn.

  Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho mỗi người nhận ra tình yêu thương bao la của Chúa, để chúng ta hiệp hành cùng tham gia sứ vụ trong công việc bác ái trong giáo phận.

   Vp. Caritas Bùi Chu

  Bài viết liên quan