Caritas Bà Rịa - Hạt Long Hương: Chương trình truyền thông Thần học Thánh Kinh về Di Dân

 • Thứ năm, 15:47 Ngày 25/05/2023
 • Vào lúc 08g00 thứ Ba ngày 23. 05. 2023, Caritas Hạt Long Hương đã tổ chức buổi học hỏi với chủ đề “Chương trình truyền thông Thần học Thánh Kinh về Di Dân” tại Giáo xứ Đông Hải – Hạt Long Hương. Cùng đồng hành và hiện diện trong buổi học hỏi này có Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương – Phó Giám đốc Caritas Gp. Bà Rịa; Cha Antôn Trần Văn Binh – Chánh xứ Đông Hải (Đặc trách Caritas Hạt Long Hương); Ông Giuse Vũ Văn Quế – Chánh Văn phòng Caritas Bà Rịa và các tham dự viên là thành viên Caritas thuộc các giáo xứ trong Hạt Long Hương.

  Buổi học hỏi do Cha Antôn Trần Văn Binh – Đặc trách Caritas Hạt Long Hương – Chuyên trách Chương trình Di dân An toàn dẫn giải. Thần học Thánh Kinh về Di Dân cũng là thần học về con người, đặc biệt trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Học hỏi về Thần học Thánh Kinh về Di Dân là học một trong những khía cạnh về thần học mục vụ, hiểu để yêu mến và phục vụ người di dân. Vì thế, Caritas Hạt Long Hương tổ chức buổi học hỏi nhằm giúp các tham dự viên hiểu và suy tư Thần học Thánh Kinh dựa vào 3 điểm: xuất hành, hiếu khách và Công giáo tính. Ba khái niệm thần học này diễn tả cách thức mà Thiên Chúa muốn hiện diện và chia sẻ đời sống con người.

  Sau buổi học hỏi, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Dương – Phó Giám đốc Caritas Bà Rịa cảm ơn Cha Đặc trách Caritas Hạt Long Hương và các tham dự viên trong hạt đã tích cực học hỏi, trao dồi kiến thức để cùng cộng tác với Caritas Giáo phận trong các hoạt động bác ái, cách riêng là Chương trình Di dân an toàn. Chương trình truyền thông Thần học Thánh Kinh về Di Dân sẽ được triển khai luân phiên đến các giáo hạt của giáo phận trong thời gian tới, để không chỉ các hội viên Caritas mà mọi người đều có thể tham dự.

  Cuối buổi học hỏi, Ông Phaolô Trần Quang Thái – Trưởng Caritas Hạt Long Hương báo cáo về những hoạt động bác ái của Hạt đã thực hiện  từ đầu năm 2023 đến nay cũng như giải đáp những thắc mắc, ý kiến từ Caritas các giáo xứ.

  Caritas Bà Rịa

  Bài viết liên quan