Caritas Bắc Ninh: Xe lăn tình thương – Wheelchair of Love

  • Thứ năm, 16:22 Ngày 22/11/2018
  • Những chiếc xe lăn này do tổ chức Tình Thương California-USA tài trợ. Được sự cộng tác của cha xứ Thư Xá, thày chủ trì Chùa Biện, ban Caritas họ Thư Xá, quý anh chị tình nguyện ở Chùa Biện và sự cộng tác của các cấp chính quyền, công việc phân phát xe lăn tới những bệnh nhân đã rất thuận lợi và tốt đẹp. Niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt, gương mặt của cả bệnh nhân lẫn những người thân trong gia đình họ. Những chiếc xe lăn tình thương như món quà Thiên Chúa ban tặng qua lòng hảo tâm của nhiều người, cho dù họ là lương hay giáo.

    Khi xưa, Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ cứu chữa người đau yếu tật nguyền. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ cho những người như thế qua tình thương của Ngài, qua các bác sĩ, qua tổ chức y tế và thiện nguyện, qua những người có lòng quảng đại, qua những người đã sẵn sàng hy sinh thời gian và sức khoẻ để phục vụ họ. Chính những công việc như vậy là liều thuốc và là nguồn an ủi rất lớn cho quý bệnh nhân. Tuy họ có yếu đau thân xác nhưng tâm hồn họ khoẻ mạnh và tôn trọng sự sống Chúa ban. Là người tín hữu, mỗi chúng ta lại càng ý thức hơn về việc bác ái. Vì Chúa đã đồng hoá chính mình với những bệnh nhân. Việc giúp đỡ, phục vụ và thăm viếng họ chính là chúng ta làm cho Chúa.(Mt 25, 36).

    Xem hình ảnh

    Caritas Bắc Ninh

    Bài viết liên quan