Caritas Phú Cường: Tập huấn Di Cư Hợp Pháp - Mưu Sinh An Toàn tại Giáo hạt Bình Long

 • Thứ ba, 09:38 Ngày 02/06/2020
 • Caritas Phú Cường tổ chức tập huấn cho 30 thành viên - đại diện ban Caritas giáo xứ của Hạt Bình Long, từ ngày 29-30/5/2020 tại giáo xứ Phước An; với sự hướng dẫn của giảng viên Phạm Thị Đan Linh – chuyên viên Liên minh phòng chống buôn bán người tại Việt Nam.

  Đồng hành với khóa tập huấn có Cha Phêrô Phan Văn Tươi, đặc trách Caritas Giáo hạt Bình Long, và Soeur Maria Nguyễn Hồng Hà, đặc trách chương trình “Phòng chống buôn người” tại Caritas Việt Nam; cùng các anh chị em văn phòng Caritas Giáo phận.

  Đây là khóa tập huấn thứ hai cho Caritas giáo hạt trong chương trình Phòng chống buôn người của Caritas Phú Cường. Khóa tập huấn nhằm cung cấp cho tham dự viên kiến thức liên quan đến nạn buôn người và kỹ năng truyền thông để xây dựng các buổi truyền thông tại cộng đồng.

  Với phương pháp giáo dục chủ động- đầy tính sáng tạo của giảng viên, đã thu hút các tham dự viên trong từng bài giảng, các hoạt động và phần thực hành các kỹ năng một cách hăng say và tích cực.

  Chúng tôi hy vọng rằng với những kiến thức đã lãnh nhận, các tham dự viên sẽ áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả vào công việc sắp tới của Ban Bác ái-Caritas tại các giáo xứ, giáo hạt và cho toàn giáo phận.

  Hình ảnh và bài viết: Fx. Việt Thanh

  Bài viết liên quan