Caritas TGP Sài Gòn: Kết thúc khóa tập huấn căn bản thứ 13

 • Thứ ba, 10:02 Ngày 31/05/2022
 • Ngày 21/5/2022, ngày tập huấn Caritas căn bản khóa 13 kết thúc được diễn ra tại Hội trường Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, với sự tham dự của hơn 120 học viên, gồm nhiều độ tuổi, được các Caritas giáo xứ và giáo hạt mời gọi đăng ký tham dự.

  Ngày tập huấn lần này do Tiến Sĩ Gioan B. Vũ Nhi Công hướng dẫn, với chủ đề “Công tác Xã hội Thực hành theo nhóm”. Qua chủ đề này, Thầy giúp cho các học viên hiểu về cách làm việc theo nhóm, để cùng hiệp nhất và có tinh thần làm việc chung khi thực hiện công việc bác ái, buổi tập huấn được triển khai xoay quanh nội dung:

  1. Khái niệm

  2. Mục Đích

  3. Các loại hoạt động theo nhóm

  4. Vai Trò của cá nhân với nhóm

  5. Một số qui điều đạo đức trong Công tác Bác ái Xã hội.

  6. Các giai đoạn phát triển của nhóm

  7. Xây dựng kế hoạch hoạt động bác ái xã hội (trực thuộc giáo xứ)

  Buổi học xoay quanh các khái niệm làm việc nhóm, cách thức làm việc như nào, những vấn đề khó khăn, trắc trở khi làm việc nhóm và làm thế nào để tập thể đoàn kết và phát triển lâu dài. Những kiến thức và kinh nghiệm trên được Ts. Vũ Nhi Công hướng dẫn. Sau đó các thành viên chia nhóm cùng thảo luận, dựa trên bài vừa được học tâp, cộng với vốn kiến thức sẵn có của mỗi học viên, cùng thảo luận và vẽ sơ đồ phát triển của nhóm mình và cách thức hoạt động công việc Bác ái.

  Cuối ngày tập huấn, là thời gian kết thúc khóa tập huấn Caritas Căn bản thứ 13, cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám Đốc Caritas TGP Sài Gòn đã thực hiện cho các học viên tham dự nghi thức Sai Đi. Những ngọn nến thắp sáng trong tâm tình cầu nguyện, xin cho ngọn lửa bác ái của mỗi người luôn bừng cháy và mạnh mẽ, để đem yêu thương đến cho những người nghèo đang đau khổ.

  Cha Vinh Sơn đọc lời nguyện kết nạp thành viên Caritas

  Sau đó, cha Giám Đốc Caritas và thầy Giuse Lê Thanh Liêm đã trao cho các học viên Giấy Chứng Nhận hoàn thành khóa học.

  Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân cho từng người trong khóa học, để tất cả luôn là những người thực thi sứ mạng bác ái, mang tình yêu của Chúa đến cho cuộc sống mỗi ngày.

  Truyền thông Caritas Sài Gòn

  Bài viết liên quan