Caritas Việt Nam: Khởi Động Chiến Dịch “Chúng Ta Cùng Nhau”

 • Thứ bảy, 10:24 Ngày 11/12/2021
 • Vào ngày 13/12/2021 sắp tới, Đức Hồng Y Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi mỗi người chúng ta, các Caritas giáo xứ, Caritas giáo phận và Caritas quốc gia, hãy cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, khởi động chiến dịch “Together We” Act today for a better tomorrow. Chiến dịch “Together We - Chúng ta cùng nhau” với khẩu hiệu: “Hành động hôm nay vì một ngày mai tươi đẹp hơn” sẽ được kéo dài trong ba năm (2021-2024). Sứ điệp của chiến dịch là chúng ta cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà chung và chăm sóc người nghèo dựa trên giáo huấn của hai thông điệp Laudato Sí và Fratelli Tutti. Chiến dịch “chúng ta cùng nhau” mời gọi các tổ chức Caritas trên toàn thế giới thúc đẩy việc xây dựng các Cộng đoàn chăm sóc – tức là các nhóm và mạng lưới nhân viên từ cấp cơ sở, họ sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể mới mẻ để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta và cho người nghèo.

  Có hai cách đơn giản để tham gia vào ngày phát động chiến dịch này, các tổ chức hoặc mọi cá nhân có thể làm một trong hai hoặc cả hai sau đây:

  • Mời gọi những ai làm việc trong Caritas và tình nguyện viên hoặc bất cứ ai chia sẻ các câu chuyện của mình về việc chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc người nghèo trên các phương tiện truyền thông xã hội (website, facebook, twitter, zalo, viber …) bằng cách sử dụng hashtag #TogetherWe.
  • Mời gọi tất cả những người ủng hộ chiến dịch chụp chung một bức ảnh khi họ nắm tay thành một vòng tròn, và đăng hình đó lên mạng truyền thông xã hội của mình (website, facebook, twitter, zalo, viber …) với hashtag #TogetherWe bằng cách chèn đối tượng mà nhóm quan tâm ở giữa vòng tròn.
  Hình minh hoạ

  PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan