Đại hội Caritas Quốc tế

 • Thứ bảy, 22:45 Ngày 06/05/2023
 • Đại hội Caritas Quốc tế

  Đại hội Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis General Assembly) lần thứ XXII sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 11/5 đến16/5/2023, với chủ đề “Xây dựng những nẻo đường mới của tình huynh đệ” (Building New Paths of Fraternity / Construire de nouvelles voies de fraternité).

  Như đã biết, Caritas Quốc tế là cơ quan điều hành cao nhất của tổ chức Caritas toàn cầu. Đại hội Caritas gồm đại diện các tổ chức thành viên trên toàn thế giới, mỗi tổ chức thành viên có tối đa hai đại diện.

  Nội dung chính của Đại hội lần này:

  • Chấp thuận các tổ chức thành viên mới;
  • Phê chuẩn khung chiến lược và khung tài chánh của Caritas Quốc tế cho giai đoạn 2024-2030;
  • Bầu Chủ tịch, và Thủ quĩ Caritas Quốc tế;
  • Phê chuẩn hội đồng đại biểu Caritas Quốc tế;
  • Phê chuẩn hai phó chủ tịch và Tổng thư ký Caritas Quốc tế do Hội đồng quản trị bầu.

  Trong dịp này, Đại hội sẽ được đức thánh cha Phanxicô tiếp kiến vào lúc 12g trưa thứ năm 11/5/2023.

  Phái đoàn Caritas Việt Nam sẽ do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH-Caritas Việt Nam làm trưởng đoàn và cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, giám đốc Caritas Thanh Hoá tháp tùng.

  Văn Phòng Caritas Việt Nam

   

  Bài viết liên quan