Tuần Lễ Hành Động - Thứ Năm Với Chủ Đề: Khả Năng Phục Hồi và Trao Quyền Cho Cộng Đồng

 • Thứ ba, 09:38 Ngày 24/10/2023
 •  

  Thứ Năm với chủ đề: Khả năng phục hồi và trao quyền cho cộng đồng

  Chúng ta cùng nhau thuộc về

  Một tiến trình hiệp hành về hành động có sự tham gia ở các cấp độ tham gia cộng đồng khác nhau. Tại sao cảm thức thuộc về và cội nguồn của chúng ta lại quan trọng đến vậy trong việc phát triển linh đạo chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta?

  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định về chủ đề Khả năng Phục hồi và Trao quyền cho Cộng đồng, và cách #TogetherWe (#Chúng ta Cùng nhau) có thể giúp các cộng đồng tham gia hành động.
  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas

  Nguồn: Caritas Quốc Tế

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan