Tuần Lễ Hành Động - Thứ Sáu Với Chủ Đề: Lối Sống Bền Vững

 • Thứ sáu, 14:26 Ngày 27/10/2023
 • Thứ Sáu: Lối Sống Bền Vững
  Việc áp dụng Lối sống bền vững dựa trên ý tưởng về sự đầy đủ và thúc đẩy sự tỉnh táo trong việc sử dụng tài nguyên và năng lượng. Làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu chất thải và tái chế? Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ và đạp xe nhiều hơn cũng như tránh những đồ dùng một lần?

  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định về chủ đề Lối sống Bền Vững và cách #TogetherWe (#Chúng ta Cùng nhau) có thể làm giảm năng lượng, chất thải và tái chế. 
  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas

  Nguồn: Caritas Quốc tế

  Chuyển ngữ: Caritas Việt Nam
   

  Bài viết liên quan