Caritas Huế: Sinh Hoạt Và Tập Huấn Giúp Người Khuyết Tật

  • Thứ năm, 10:57 Ngày 02/07/2020
  • Caritas Huế tổ chức buổi sinh hoạt và tập huấn với chủ đề: "Kỹ năng chăm sóc và can thiệp sớm cho người khuyết tật", nhằm mục đích nâng cao cho ban Bác Ái Xã Hội  - Caritas các giáo xứ hạt Hải Vân trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật mang tính khoa học và bền vững.

     

     

    BTT - Caritas Huế

  • Bài viết liên quan