Caritas Hưng Hóa: Mừng Lễ Thánh Quan Thầy Vinh Sơn Phaolô Linh Mục

 • Thứ hai, 14:42 Ngày 28/09/2020
 • Ngày 27/9/2020, lúc 8g30 tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Giáo xứ Hòa Bình, Giáo phận Hưng Hóa, Cha Giám đốc Antôn Vũ Thái San, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại quản đốc Đền Thánh và cha Phó Giáo xứ Hòa Bình đã dâng lễ cầu nguyện cho các Hội viên Caritas trong toàn Giáo phận. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng, với sự tham dự của Ban Điều Hành, các Hội viên đại diện cho anh chị em Hội viên ở xa không về dâng thánh lễ quan thầy được.

  Sau bài ca nhập lễ, cha chủ sự Antôn, kêu mời các Hội viên và cộng đoàn cùng nhau noi gương thánh quan thầy Vinh Sơn Phaolô Linh mục trong tinh thần bác ái yêu thương, thánh Vinh Sơn Phaolô Linh mục là người bạn của anh chị em nghèo khó, những người bần cùng bị gạt ra bên lề xã hội, những người bị bỏ rơi. Xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho mỗi Hội viên biết bắt chước gương làm bác ái của ngài, đem tình yêu của Chúa cách hiện hữu cho người nghèo khổ xung quanh đang cần đến chúng ta.

  Trong bài giảng lễ, cha Giuse quản đốc Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót tiếp nối lời kêu mời của cha chủ sự Antôn, nói lên gương làm bác ái của thánh Vinh Sơn Phaolô Linh mục, hoạt động bác ái của thánh quan thầy được thành công, được Giáo Hội tôn vinh đó là ngài đã nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu nơi những người nghèo, nơi những người mà thánh nhân gặp gỡ cư xử. Cha Giuse kêu mời các Hội viên của Caritas trong toàn giáo phận hãy noi gương bắt chước thánh quan thầy của mình là nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu qua những người nghèo khổ, bằng việc làm, hành động thiết thực như: cho người nghèo một ly nước lã là cho Chúa Giêsu, lau mặt cho một người nghèo khổ là lau mặt cho Chúa Giêsu,…

  Sau bài ca kết lễ, cha Giám đốc Antôn Vũ Thái San đã gặp gỡ, chia sẻ với các Hội viên về những hoạt động của Caritas Giáo phận và những đóng góp của các Hội viên đã và đang tiếp tục giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, giúp những anh chị em nghèo có được cơm ăn, áo mặc, được chữa bệnh, có nhà ở,…giúp họ có cuộc sống xứng với nhân phẩm của mình.

  Vp. Caritas Hưng Hoá

   

   

 • Bài viết liên quan