Caritas Quốc tế Đóng góp cho Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 14 của Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển

 • Thứ tư, 15:20 Ngày 31/01/2024
 • Với tư cách là thành viên của Phái đoàn Xã hội Dân sự, Caritas Quốc tế đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh  Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển (GFMD) lần thứ 14, được tổ chức tại Geneva từ ngày 23-25 tháng 1 năm 2024. Cuộc họp kéo dài ba ngày này là cơ hội để các Quốc gia và các bên liên quan thảo luận về những thách thức di cư lớn và các ưu tiên cho hành động chính sách. Trước Hội nghị thượng đỉnh sẽ có các cuộc họp chuẩn bị của nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm Cuộc họp chuẩn bị của xã hội dân sự vào ngày 22 tháng 1.

  Với chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh, “Từ mối bận tâm về môi trường đến khía cạnh văn hóa của vấn đề di cư; áp dụng cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức và gia tăng cơ hội di chuyển của con người”, sáu ưu tiên theo chủ đề sẽ được thảo luận trong Hội nghị bàn tròn và 22 sự kiện bên lề. Chúng bao gồm: tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng di chuyển của con người; quyền và di cư; cộng đồng hải ngoại là tác nhân phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa; di cư lao động và hòa nhập kinh tế của người di cư; nâng cao nhận thức về di cư trong dư luận; quản trị đa cấp để cải thiện quản lý di cư.
  Với tư cách là một Liên đoàn với 162 thành viên, Caritas Quốc tế đã tích cực tham gia, kể từ khi thành lập vào năm 1951, trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc di cư bắt buộc và chào đón, hỗ trợ, hội nhập và bảo vệ nhân quyền của người di cư, người tị nạn và những người phải di dời trong suốt quá trình di cư của họ và bất kể tình trạng pháp lý của họ.

  Caritas Quốc tế đã tham gia tích cực vào tiến trình GFMD và đã cung cấp những thông tin đầu vào quan trọng cho các tài liệu vận động xã hội dân sự sẽ đại diện cho các thông điệp xã hội dân sự chung của chúng ta tại Hội nghị Thượng đỉnh.

  Kể từ năm 2007, Diễn đàn Toàn cầu về Di cư và Phát triển là tiến trình không chính thức, không ràng buộc, tự nguyện quan trọng nhất, do chính phủ chủ trì, quy tụ các chuyên gia từ tất cả các khu vực và quốc gia về di cư và phát triển kinh tế, xã hội và chính trị. Diễn đàn đã hoạt động theo cách có sự tham gia, có sự tham gia của các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách từ nhiều nền tảng khác nhau, cũng như các bên liên quan chính.
  Tài liệu chính sách của Caritas Quốc tế là một đóng góp sâu hơn của Caritas Quốc tế cho Hội nghị thượng đỉnh GFMD sắp tới và trình bày những ý kiến đóng góp cũng như khuyến nghị của Caritas về sáu ưu tiên chuyên đề sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh.

  Nguồn: https://www.caritas.org/2024/01/caritas-internationalis-contribution-to-the-14th-summit-of-the-global-forum-on-migration-and-development/

  Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan