Caritas Vinh: Hội Nghị Thường Niên 2019

 • Thứ sáu, 08:54 Ngày 03/01/2020
 • Để nhìn lại, đánh giá hành trình hoạt động bác ái trong năm qua và vạch ra phương hướng hoạt động cho năm tới, vào ngày 31/12/2019, tại Giáo xứ Mỹ Yên, Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An, Caritas Giáo phận Vinh đã tổ chức Hội nghị Thường niên 2019, với gần 100 tham dự viên đại diện đến từ mọi thành phần liên kết với công cuộc bác ái của Giáo phận.

   

  Với chủ đề “Liên đới trong cầu nguyện và phục vụ” mà Caritas Việt Nam đã đề ra để cùng với Caritas các giáo phận làm kim chỉ nam cho hoạt động của năm, cũng là phương châm hoạt động bác ái, thiết nghĩ, người nghèo không chỉ được cứu giúp về mặt tinh thần hay vật chất nhưng chúng ta cần cầu nguyện cho họ, cần có sự liên đới chặt chẽ với tâm hồn họ. Còn những người phục vụ cho công tác bác ái cũng cần trở nên những Đức Kitô nhập thể, đây là sự liên đới gần gũi nhất với người nghèo và người bất hạnh. Công đồng Vaticanô II đã long trọng cam kết mối liên đới của Giáo Hội với con người và thế giới hôm nay: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (GS 1).

  Để hướng tới một năm mới, các tiểu ban đã đưa ra những mục tiêu cụ thể, với mong muốn giảm bớt tối thiểu những rủi ro cho người nghèo, người bất hạnh trên các phương diện. Với những mục tiêu mong muốn, cần có sự cộng tác của mọi thành phần trong Giáo phận, đặc biệt từ chính các vị mục tử.

  Xem Thêm Hình Ảnh Tại Đây

  Nt. Minh Nhật

   

 • Bài viết liên quan