• Caritas Việt Nam: Phóng Sự Cứu Trợ Thiên Tai
  • Caritas Việt Nam: Phóng Sự Cứu Trợ Thiên Tai

   Một khi thiên tai ập đến thì những nạn nhân không biết phải làm gì ngoài trông đợi sự giúp đỡ của người khác. Họ được thắp lên niềm hy vọng khi nhận được lương thực. Họ được cứu sống khi được đội cứu trợ đến. Họ rất cần những trợ cấp về nhu yếu phẩm, nước sạch… cần được sự sẻ chia...

  • Bão Kai Tak áp sát biển Đông
  • Bão Kai Tak áp sát biển Đông

   Với tốc độ 15-20 km mỗi giờ, chiều mai bão Kai Tak sẽ vào biển Đông, duy trì sức gió tối đa 75 km/giờ (cấp 8).