• Bế giảng khóa tập huấn “Lập kế hoạch và quản lý dự án”
  • Bế giảng khóa tập huấn “Lập kế hoạch và quản lý dự án”

    Qua ba ngày tập huấn, các TDV vừa có thể học được những kiến thức cần thiết cho công việc hiện tại, vừa có cơ hội để cùng nhau chia sẻ và học hỏi những trải nghiệm thực tế trong những công việc phục vụ anh chị em khuyết tật và HIV tại giáo phận.

  • Caritas trao tặng xe lăn tại Bắc Ninh
  • Caritas trao tặng xe lăn tại Bắc Ninh

    Trong hai ngày 23 - 24.11.2015, Caritas Việt Nam cùng với Caritas Bắc Ninh kết hợp với đoàn American Wheelchair Mission trao 50 xe lăn cho những người khuyết tật tại hai giáo xứ Mai Thượng và Đại Từ