• Khai mạc khoá tập huấn “Phương pháp xây dựng và quản lý dự án”
  • Khai mạc khoá tập huấn “Phương pháp xây dựng và quản lý dự án”

    Để nâng cao những kỹ năng cần thiết cho các nhân viên phụ trách trong chương trình Hội nhập cộng đồng cho người Khuyết tật và người có H, Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp xây dựng và quản lý dự án” cho Caritas các giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và Huế tại TGM Hải Phòng từ ngày 07 – 10/06/2016. 

  • Bế giảng khóa tập huấn “Lập kế hoạch và quản lý dự án”
  • Bế giảng khóa tập huấn “Lập kế hoạch và quản lý dự án”

    Qua ba ngày tập huấn, các TDV vừa có thể học được những kiến thức cần thiết cho công việc hiện tại, vừa có cơ hội để cùng nhau chia sẻ và học hỏi những trải nghiệm thực tế trong những công việc phục vụ anh chị em khuyết tật và HIV tại giáo phận.