Caritas Việt Nam: Hành Trình Đến Với Người Có H

  • Thứ năm, 09:35 Ngày 17/11/2022
  • Có những người thiện nguyện đã nâng đỡ, quan tâm nên cuộc sống của họ đã khá lên. Sau đó, chính họ lại mong được giúp đỡ người cùng cảnh ngộ như hoàn cảnh của mình để cùng sống và hòa nhập với cộng đồng địa phương!

    Phòng Truyền Thông Caritas Việt Nam 

     

    Bài viết liên quan