Caritas Việt Nam: Phóng Sự Nỗi Lòng Người Có H

  • Thứ ba, 16:24 Ngày 25/10/2022
  • Ngày nay, việc hiểu đúng về sự lây lan của căn bệnh HIV vẫn còn hạn chế. Vì thế, người ta dễ có những thái độ và thành kiến không phù hợp với những người có H. Người nhiễm H được quyền hưởng những quyền cơ bản.

    PTT Caritas Việt Nam

    Bài viết liên quan