Đào tạo: yếu tố then chốt cho chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực

 • Thứ hai, 10:10 Ngày 31/12/2012
 •  

  Đào tạo: yếu tố then chốt

  cho chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực

  1.    Dẫn nhập 

  Trong các nguồn lực tác động đến kết quả công việc: nhân lực, vật lực, tài lực; con người chính là yếu tố quyết định dẫn đến thành công. Do vậy, để thực thi hữu hiệu sứ vụ bác ái, việc đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực phải là tiền đề cho công cuộc xây dựng và phát triển Caritas Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

  Caritas Việt Nam ý thức mình được cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ thi hành bác ái, là yêu thương những người nghèo khổ, bất hạnh và bị bỏ rơi trong xã hội bằng “trái tim động lòng trắc ẩn” của chính Chúa Giêsu.

  2.    Nhận thức và Phương hướng hành động

  Caritas Việt Nam nhận thức rằng tầm quan trọng của việc đào tạo là nhiệm vụ ưu tiên cần phải thực hiện cho Caritas các Giáo phận cũng như hỗ trợ cho hoạt động bác ái xã hội của các dòng tu, các nhóm tông đồ giáo dân để tạo nên mạng lưới liên kết trong sứ mạng phục vụ Giáo hội Việt Nam.

  Sau khi điều nghiên và tổng hợp hoàn cảnh thực tế của Caritas 26 Giáo phận, Phòng Đào tạo của Caritas Việt Nam đã phối hợp tổ chức các khoá tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về một số lãnh vực bác ái xã hội cho các nhân viên Phòng/ban của văn phòng Caritas các Giáo phận, nhằm hỗ trợ cho Caritas các Giáo phận trong việc xây dựng và điều hành tổ chức của mình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

  Việc đào tạo được tổ chức thành công là yếu tố then chốt giúp xây dựng mạng lưới Caritas Việt Nam thành một tổ chức phát triển bền vững, rộng khắp, phục vụ công việc bác ái xã hội một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, có phối hợp và hỗ trợ nhau một cách chặt chẽ.

  3.    Kế hoạch thực hiện

  Chương trình đào tạo được hoạch định 3 năm (2011-2013), với tầm nhìn chiến lược nhằm góp phần đào tạo những nhân viên Caritas có tinh thần nhiệt thành, tri thức, sáng tạo, có kỹ năng chuyên môn.

  Đồng thời, các thành viên Caritas có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết thêm hoàn cảnh thực tế của từng giáo phận; đặc biệt tạo được mối tương quan thân tình giữa Caritas các giáo phận. Nhờ đó các tham dự viên ngày càng liên đới với nhau trong hoạt động bác ái xã hội cũng như trong sứ mạng phục vụ Giáo hội Việt Nam.

  4.    Nhận định đánh giá

  Qua tiến trình đào tạo - tập huấn này, Caritas Việt Nam đã hình thành mạng lưới thông tin chặt chẽ, tạo được sự liên đới và hợp tác trong một số hoạt động bác ái xã hội với văn phòng Caritas các Giáo phận. Đồng thời, các nhân viên Caritas các giáo phận ngày càng ý thức và quan tâm nhiều hơn đến việc học hỏi và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn trong lãnh vực Bác ái xã hội.

  Qua việc tổ chức các khoá tập huấn, Phòng Đào tạo - Caritas Việt Nam cũng nhận thấy một số điểm hạn chế như: Các cha Giám đốc Caritas các Giáo phận đảm trách quá nhiều công việc mục vụ hay trách nhiệm, do đó gặp khó khăn trong việc điều hành công việc của văn phòng Caritas Giáo phận. Thứ đến, Việc tìm kiếm sự hợp tác với tu sĩ của các dòng tu trong các mảng hoạt động Bác ái xã hội còn gặp nhiều ngăn trở. Văn phòng Caritas  của một số giáo phận vẫn chưa có đủ nhân viên chuyên môn để làm việc. Cuối cùng, một số Caritas Giáo phận còn gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành, phát triển tổ chức cũng như hoạch định Tầm Nhìn, Sứ mạng, Mục tiêu và Kế hoạch Chiến lược cho Caritas Giáo phận của mình.

  5.    Đường hướng tương lai

  Để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, thích ứng với hoạt động đặc thù của từng Giáo phận thì việc đào tạo cần được ưu tiên và quan tâm sâu xa hơn nữa, vì nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Nhiệm vụ này thực sự là mối ưu tư và thách đố cho Caritas Việt Nam cũng như Caritas các Giáo phận. Vì vậy, chúng ta hãy sẵn lòng cộng tác với nhau để tiếp tục xây dựng một chiến lược lâu dài cho việc đào tạo theo một lộ trình chung trong Kế Hoạch Chiến Lược của Caritas Việt Nam.

  Việc đào tạo đòi hỏi được tổ chức một cách khoa học, kiên trì, liên tục, có sự hưởng ứng tham gia tích cực, năng động của các Caritas Giáo phận và các tham dự viên.

  Caritas Việt Nam cũng ước mong được sự quan tâm hơn nữa từ tấm lòng mục tử yêu thương của Quý Đức Cha các giáo phận, Quý cha Giám đốc Caritas để Caritas Việt Nam cũng như mọi thành viên Caritas luôn toàn tâm toàn ý, nhiệt thành phục vụ tốt hơn trong mọi hoạt động bác ái xã hội theo đường hướng chung của Giáo hội.

  Nt. Têrêxa Trần Thị Thuỳ DươngPhụ trách Đào tạo Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan