Công bố chủ đề sứ điệp Ngày quốc tế Di cư và Tị nạn lần thứ 107

 • Thứ hai, 09:37 Ngày 01/03/2021
 • Nhân ngày quốc tế Di cư và Tị nạn lần thứ 107, sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 26/9/2021, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho sứ điệp của ngài là: “Hướng đến một ‘chúng ta’ luôn mở rộng hơn”, được gợi hứng từ lời kêu gọi của ngài trong thông điệp Fratelli tutti rằng: “Cuối cùng không còn ‘những người kia’, mà chỉ có một ‘chúng ta’” (Fratelli tutti, 35).

  Sứ điệp được chia thành sáu tiểu đề và sẽ đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc toàn bộ gia đình nhân loại, qua một Giáo hội toàn diện và có khả năng tạo ra sự hiệp thông trong đa dạng. Việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta sẽ là một điểm nhấn mạnh đặc biệt, với việc chăm sóc gia đình chung của chúng ta, chăm sóc tính “chúng ta” để trở nên cởi mở và chào đón hơn bao giờ hết.

  Để khuyến khích chuẩn bị tương xứng cho việc cử hành Ngày này, Phân Bộ Người di cư và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ tiến hành phổ biến hàng tháng các tài liệu về thông tin và suy tư của các nhà thần học và chuyên gia, khai triển theo chủ đề và tiểu đề đã được Đức Thánh Cha chọn. (CSR_1441_2021)

  Văn Yên, SJ - Vatican News

   

  Bài viết liên quan