Hưởng ứng tuần lễ hành động toàn cầu vì người di dân và người tị nạn do Caritas Quốc tế phát động (17-24/6/2018)

 • Thứ tư, 10:10 Ngày 20/06/2018
 • Tuần lễ hành động toàn cầu về di cư và văn hóa gặp gỡ sẽ diễn ra từ Chúa nhật 17 đến Chúa nhật 24 tháng 6 năm 2018. Tuần lễ Hành động sẽ xoay quanh Ngày Tị nạn Thế giới vào Thứ Tư, 20/6/2018.

  Mục đích của Tuần lễ Hành động Toàn cầu là kết hợp các hành động và lời cầu nguyện của chúng ta về vấn đề di cư, tập trung vào các mối liên hệ (tương quan) cần thiết để chuyển từ tư duy sợ hãi sang hy vọng.

  Chúng tôi muốn thấy hàng ngàn người làm việc với Caritas trên toàn thế giới cùng nhau tham gia tuần lễ hành động cho người di cư và người tị nạn. Trong tất cả các hoạt động được đề xuất trong chiến dịch Hành động, chúng tôi đã chọn một, mà chúng tôi nghĩ rằng chứng minh văn hóa của cuộc gặp gỡ một cách cụ thể và thú vị.

  Do đó, chúng tôi mời mọi Caritas tổ chức các bữa ăn gặp gỡ với người di cư và người tị nạn hoặc khoảng ngày 20 tháng 6 năm 2018.

  Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thêm các hoạt động chiến dịch như được đề xuất trong Hướng dẫn hành động hoặc giữ dịch vụ đặc biệt vào Chúa nhật 17 hoặc Chúa Nhật ngày 24 tháng 6, có thể liên quan đến các tôn giáo và các tổ chức khác, nếu họ muốn làm như vậy.

  Nhóm chiến dịch có trụ sở tại Rôma điều phối Tuần lễ hành động toàn cầu với sự hỗ trợ của nhóm làm việc toàn cầu gồm các đại diện Caritas từ tất cả các khu vực trên thế giới.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thảo luận về cách bạn có thể tham gia, vui lòng liên hệ với nhóm chiến dịch của Caritas Quốc tế qua sharejourney@caritas.va

  Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

  Bài viết liên quan