Lời Kinh Xin Mở Cánh Cửa Trái Tim Con Nhân Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo

 • Thứ sáu, 15:33 Ngày 15/11/2019
 • XIN MỞ CÁNH CỬA TRÁI TIM CON
  Lời Kinh trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo, ngày 19 tháng Mười Một, năm 2017.
   “Bao lâu còn có những người như anh Lazarô đang nằm ngoài cổng nhà chúng ta, thì xã hội vẫn bất công và bất an.”  (ĐTC Phanxicô)

  Lạy Thiên Chúa của Abraham!
  Khi con xem truyền hình, đọc báo, bước đi trên phố hay đến bất cứ nơi đâu, 
  Con đều trông thấy những người như anh Lazarô.
  Nhưng con cũng nhìn thấy rất nhiều cánh cửa,
  Những cánh cửa mà con đã xây, rồi đóng lại,
  Những cánh cửa mà xã hội đã lắp đặt và đã khóa,
  Những cánh cửa ngăn cách con và những người như anh Lazarô.

  Lạy Chúa, xin dạy con biết mở cửa đón tiếp những người như anh Lazarus, mở cửa đón tiếp người nghèo.
  Xin dạy con biết con nhìn nhận họ là con cái của Chúa,
  Xin dạy con biết con nâng đỡ họ khi họ gặp cảnh khốn cùng,

  Xin dạy con biết hoạt động, nhằm giúp họ vui hưởng lòng đại lượng của Chúa một cách công bằng.
  Trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo,
  Xin Chúa giúp tất cả chúng con biết hướng đến những ai đang đứng bên ngoài cánh cửa của chúng con –
  Để chúng con chúc phúc, chữa lành và an ủi,
  Để từ nay, chúng con cùng nhau xây dựng một thế giới mà không ai còn xem người nghèo là kẻ xa lạ,
  Nhờ đó, chúng con bẻ gãy xiềng xích của đói nghèo. Amen

  Chuyển Ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan