Vị Bộ trưởng Tín lý Đức tin mới trong Giáo triều Roma

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 25/09/2012
  • Đức Thánh Cha Benedictô 16. hôm nay, ngày 02.07.2012, đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Gerhard Ludwig Müller, Giám mục giáo phận Regensburg, Đức quốc, vào chức vị Bộ Trưởng Tín lý đức tin ở giáo triều Roma. Với sự bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng trong giáo triều Roma, Đức giám mục Müller được nâng lên hàng Tổng giám mục.Đức tổng giám mục Müller, là người kế vị Đức Hồng Y William Leveda, người giữ chức Bộ trưởng của Bộ này từ năm 2005. Nay vì lý do tuổi tác đã xin nghỉ hưu. Trước khi được tuyển chọn bầu là Giáo Hoàng Giáo Hội Công giáo Roma, Đức Hồng Y Giuse Ratzinger đã quản trị Bộ Tín lý Đức tin trong triều đại Giáo Hòang của Đức cố Á Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từ năm 1981- 2005. Bộ Tín lý Đức tin là Bộ đứng hàng thứ ba trong Giáo Triều Roma. Bộ Tín lý đức tin có nhiệm vụ bảo vệ gìn giữ trong việc cắt nghĩa cùng thực hành đức tin của Giáo Hội Công giáo cho tinh tuyền trong sáng như ý Chúa muốn. Vì thế vị Bộ trưởng bộ này thường bị cho là người bảo thủ. Đức Tổng giám mục Geherd Ludwig Müller sinh ngày 31.12. 1947 ở Mainz-Finthen, Đức quốc. Sau khi hoàn tất chương trình trung học đậu bằng Tú Tài, ngài theo học ngành Triết Học và Thần học ở các đại học Mainz, München và Freiburg, đồng thời trong thời gian này ngài cũng tích cực dấn thấn sinh cho hoạt giới trẻ nơi xứ đạo quê nhà, giáo xứ Thánh Martin ở Mainz.-Finthen.Năm 1978 ngài được truyền chức linh mục do Hồng Y Hermann Volk. Sau đó vừa làm cha phó nơi ba giáo xứ, vừa nghiên cứu học tiếp lên cấp hàm Tiến sĩ Thần học.Năm 1977 Linh mục Müller là học trò tiến sĩ của Hồng Y Lehmann, nghiên cứu về nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer. Sau đó Linh mục tiến sĩ Müller học tiếp cấp hàm Thạc sĩ về môn Tín lý với chủ đề trọng điểm „ Cộng đoàn và việc tôn kính các Thánh „Năm 1986 Linh mục G.L. Müller trở thành giáo sư môn Tín lý ở Đại học thần học Ludwig Maximilian, München. Khi đó vị giáo sư này mới 38 tuổi, và là vị giáo sư trẻ nhất lúc đó của Đại học München. Giáo sư thần học Müller đã viết trước tác phổ biến hơn 400 bài nghiên cứu khoa học về thần học. Trọng tâm nghiên cứu của Giáo sư Müller là những vấn đề đại kết, thời đại mới và sự hiểu biết về mạc khải, suy luận thần học, chức Linh mục và chức Phó tế.Năm 1999 Linh mục Giáo sư Müller được bổ nhiệm là Cố Vấn ở Thượng Hội đồng về Giáo Hội Âu châu, và năm 2001 là Cố Vấn ở Thượng hội đồng các Gíam mục thế giới nhóm họp ở Vatican.Linh mục giáo sư Müller đã từng đựợc mời là Giáo sư giảng dạy môn thần học ở các Đại học trên thế giới như ở Cusco, nước Peru; đại học bên Roma, đại học Philadelphia bên USA, đại học Kerala bên Ấn độ, đại học Madrid, đại học Santiago de Compostela, nước Tây ban Nha, đại học Salamanca, Lugano và Sao Paolo, nước Brazilia.Ngày 01.10.2002 Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị đã tuyển chọn bổ nhiệm Linh mục giáo sư Müller lên làm Gíam mục giáo phận Regensburg, Đức quốc. Như thế ngài là vị Giám mục thứ 77. từ khi giáo phận được thành lập. 

    Giáo phận Regensburg ở miền Nam nước Đức bên bờ sông Donau. Giáo phận này theo lịch sử có từ thời thế kỷ thứ 8. sau Chúa Giáng sinh. Ở đây có ca đoàn gồm toàn các bạn trẻ nam hát nổi tiếng trên thế giới „ Regensburger Domspatzen“, từ năm 1964-1994 Đức Ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Giáo Hoàng Benedictô 16. đã từng điều khiển ca đoàn này. Giáo phận Regensburg có Thánh Gaubald, Thánh Wolgang đã là Gíam mục của giáo phận Regensburg; Thánh Alberto cả, tiến sĩ thầy dậy trong Hội Thánh một nhà đạo đức thông thái, cũng đã là Giám mục của giáo phận Regensburg từ năm 1260 đến 1262. Giáo phận Regensburg có khoàng 1,26 triệu tín hữu Công giáo, với 770 Gíao xứ trong toàn giáo phận, nhà thờ chính tòa xây cất theo kiểu Gotique uy nghi từ thời thế kỷ thứ 13.Giáo phận Regensburg có phân khoa đại học Thần học nổi tiếng, ngày xưa khi còn là Linh mục giáo sư Ratzinger, Đức giáo Hoàng Benedictô 16. đã từng dạy môn Thần học ở đây lâu năm.Đức Giám mục Gerharh Ludwig Müller là một nhà nghiên cứu thần học uyên bác. Trong Hội đồng Giám mục Đức, Đức gíam mục Müller là Chủ tịch Ủy ban về Đại Kết, Phó chủ tịch Ủy ban Tín lý đức tin, và thành viên của Ủy ban Giáo Hội hoàn vũ. Ngoài ra Đức giám mục Müller còn là thành viên trong Ủy ban chung của Hội đồng Giám Mục Đức, cùng trong Hội đồng liên lạc với Chính Thống Hy Lạp ở nước Đức.Đức Giám Mục Gerhard Ludwig Müller một nhà thần học uyên bác, có tầm suy tư nhìn xa trông rộng. Nhưng luôn trên nền tảng phương hướng Đức tin của Chúa và theo truyền thống Giáo Hội. Chính vì thế, mà phong trào cởi mở cấp tiến cho ngài là bảo thủ „ hardline“.Xin dâng lời tạ ơn Chúa, và dâng lời chúc mừng Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller trong chức vụ mới là người đứng đầu Bộ gìn giữ bảo vệ Đức Tin Công Giáo của Chúa Giêsu ở trần gian.

    Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long

    Nguồn: Vietcatholic

    Bài viết liên quan