Caritas và phòng ngừa thiên tai

 • Thứ hai, 10:10 Ngày 07/07/2014
 • Caritas nhận thấy phòng ngừa là một sự đầu tư khôn ngoan, nhằm giảm thiểu những tác động của thiên tai. Điều đó đồng nghĩa với việc sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và sử dụng kiến thức của nhân viên để ngăn chặn khủng hoảng trong tình trạng cấp bách.

  Chúng ta xây dựng kế hoạch và vật tư để sẵn sàng giúp đỡ trong những thời điểm ngay sau cuộc thảm họa. Chúng ta cũng làm việc với những đối tác địa phương để suy nghĩ về hướng xây dựng nhà cửa, trường học phòng chống bão và động đất, chống lũ quét và các kho thóc cộng đồng.

  Khi biến đổi khí hậu đồng nghĩa với việc những nơi nghèo đói nhất trên thế giới phải gánh chịu thường xuyên và dữ dội hơn những thời tiết khắc nghiệt, phòng ngừa thiên tai càng trở nên quan trọng hơn.

  Với việc phòng ngừa thiên tai tốt hơn, chúng ta có thể cứu sống, tạo sinh kế và giúp mọi người đối phó tốt hơn với khủng hoảng. 

  Lược dịch: Kim Oanh

  Nguồn: Caritas Internationalis

  Bài viết liên quan