Caritas Việt Nam tham dự khóa Tập huấn Biến đổi Khí hậu và Quản lý Rủi ro Thiên tai của Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 20/12/2013
  • Sáng ngày 18/12/2013, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV) khai mạc Tập huấn Biến đổi Khí hậu (BĐKH) và Quản lý Rủi ro Thiên tai (QLRRTT), từ 18 – 20/12/2013, tại Phòng hội của NAV trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Huế. Mục đích cuộc tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về BĐKH (thích ứng BĐKH và giảm thiểu BĐKH) cho các đối tác của tổ chức NAV.Thành phần tham dự cuộc hội thảo này gồm các đại biểu của Caritas Việt Nam, Huế, Hải Phòng; các đại biểu Ban điều phối Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM, Hà Nội và các Chùa tại Huế; một số chuyên viên xã hội…Giảng viên phụ trách gồm Thầy Đoàn Minh Cường và Cô Nguyễn Thị Phúc Hòa. Nội dung của khóa tập huấn BĐKH nhằm chuyển trao đến các tham dự viên những kiến thức cơ bản về BĐKH và QLRRTT dựa vào cộng đồng. Các tham dự viên đã cùng nhau thảo luận nhóm, thuyết trình, vẽ sơ đồ, lập bảng kế hoạch và đưa ra các giải pháp để đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng theo 3 nhóm vùng, miền: TP. Huế, TP. HCM, Miền Bắc. Kết thúc mỗi ngày tập huấn đều có phần giải đáp thắc mắc và đánh giá cuối ngày.

    Bài viết liên quan