Chương trình Tập huấn năm 2012

 • Thứ năm, 10:10 Ngày 04/10/2012
 •  1. Giáo tỉnh Hà Nội

  -       Khoá “Phát triển tổ chức” – tháng 05.2012

  -       Khoá “Kỹ năng Phát triển Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu” – tháng 08.2012

  -       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – tháng 10.2012

  2. Giáo tỉnh Huế

  -       Khoá “Công tác xã hội và phát triển cộng đồng” – Tháng 03.2012

  -       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – Tháng 06.2012

  -       Khoá “Quản trị tài chính” – Tháng 09.2012

  3. Giáo tỉnh TPHCM

  -       Khoá “Viết dự án và lập kế hoạch” – Tháng 07.2012

  -       Khoá “Theo dõi, giám sát dự án và viết báo cáo” – Tháng 11.2012

  Bài viết liên quan