Đức Thánh Cha Phanxicô Phát Động Chiến Dịch Chia Sẻ Hành Trình

  • Thứ tư, 09:31 Ngày 29/05/2019
  • ĐTC Phanxicô mời gọi các tổ chức Công giáo, và mọi người mở rộng vòng tay đón tiếp người di dân và tị nạn.

    Bài viết liên quan