Hiến chương Trái đất (phần cuối)

 • Thứ năm, 10:10 Ngày 23/08/2012
 • 9. Xoá bỏ đói nghèo là một hành động đạo đức, xã hội và mang tính môi trường cấp bách.

  a. Đảm bảo quyền có nước uống, không khí trong lành, an toàn thực phẩm, nơi ở và đất đai không bị nhiễm độc, và vệ sinh an toàn, yêu cầu phân bổ các tài nguyên quốc gia và quốc tế.

  b. Truyền sức mạnh cho tất cả mọi người thông qua giáo dục và tài nguyên để đảm bảo cuộc sống bền vững, và cung cấp an toàn xã hội cũng như bảo vệ một môi trường an toàn cho những người không thể tự lo được cho bản thân họ.

  c. Thừa nhận những người bị lãng quên, bảo vệ những kẻ yếu đuối, chăm sóc những người phải chịu đau khổ và giúp họ phát triển năng lực của mình và theo đuổi các ước muốn của họ.

  10. Đảm bảo rằng các hoạt động kinh tế và thể chế ở tất cả mọi cấp bậc khuyến khích phát triển mọi người một cách bền vững và công bằng.

  a. Khuyến khích sự phân bổ đồng đều sự giàu có trong từng quốc gia và giữa các quốc gia.

  b. Tăng cường các nguồn tài nguyên xã hội, kỹ thuật, tài chính và tri thức của các nước đang phát triển và gỡ bỏ cho các nước này khỏi gánh nặng nợ quốc tế.

  c. Đảm bảo tất cả các hoạt động thương mại hỗ trợ việc sử dụng bền vững các nguồn lực, bảo vệ môi trường và các chuẩn lao động tiến bộ.

  d. Yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế hoạt động minh bạch vì sự tốt đẹp cho tất cả mọi người và các tổ chức này phải có trách nhiệm với hệ quả các hoạt động của mình.

  11. Khẳng định bình đẳng và công bằng giới như là điều kiện tiên quyết của sự phát triển bền vững và đảm bảo quyền được đi học, được chăm sóc sức khoẻ và cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người.

  a. Đảm bảo quyền con người của phụ nữ và các em gái và chấm dứt tất cả các hành động bạo lực chống lại họ.

  b. Khuyến khích sự tham gia tích cực của phụ nữ trong mọi khía cạnh kinh tế, chính trị, dân chủ, xã hội và đời sống văn hoá như những đối tác bình đẳng và chính thức, các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo và người được thụ hưởng.

  c. Tăng cường gia đình và đảm bảo sự chăm sóc yêu thương và an toàn cho tất cả các thành viên của gia đình.

  12. Bảo vệ quyền của tất cả mọi người, không phân biệt, đối với môi trường xã hội và tự nhiên ủng hộ nhân phẩm, sức khoẻ thể chất, đời sống tinh thần tốt, chú ý đặc biệt đến quyền của các dân tộc thiểu số và người bản xứ.

  a. Xoá bỏ sự phân biệt dưới mọi hình thức, như phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, thiên hướng giới, tôn giáo, ngôn ngữ, và nguồn gốc xã hội, dân tộc và quốc tịch.

  b. Khẳng định quyền của người bản xứ đối với đời sống tinh thần, kiến thức, đất đai và tài nguyên của họ và các hoạt động kiếm sống bền vững có liên quan của họ.

  c. Tôn trọng và hỗ trợ thanh niên trong các cộng đồng của chúng ta, giúp họ thực hiện tốt vai trò quan trọng của mình trong việc hình thành các xã hội bền vững.

  d. Bảo vệ và bảo tồn các di sản tinh thần và văn hoá quan trọng.

  IV. DÂN CHỦ, KHÔNG BẠO LỰC VÀ HOÀ BÌNH

  13. Đẩy mạnh các thể chế dân chủ ở tất cả các cấp bậc, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản trị nhà nước, sự tham gia đầy đủ của mọi người trong việc đưa ra quyết định, và tiếp cận sự công bằng.

  a. Đảm bảo quyền của tất cả mọi người được cung cấp thông tin kịp thời và rõ ràng về các vấn đề môi trường và tất cả các kế hoạch và hoạt động phát triển có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến họ hoặc là những việc họ quan tâm.

  b. Hỗ trợ xã hội dân sự địa phương, khu vực và toàn cầu, và khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của tất cả các cá nhân và tổ chức có quan tâm vào quá trình ra quyết định.

  c. Đảm bảo quyền tự do ý kiến, thể hiện, tập hợp hoà bình, liên kết và sự bất đồng quan điểm.

  d. Xây dựng việc tiếp cận hiệu quả và hữu hiệu tới các quy trình pháp lý và hành chính độc lập bao gồm việc khắc phục và hồi phục các xâm hại môi trường và nguy cơ của các xâm hại đó.

  e. Loại trừ tham nhũng trong tất cả các tổ chức tư nhân và nhà nước.

  f. Tăng cường các cộng đồng địa phương, giúp họ bảo vệ môi trường của họ, và trao trách nhiêm bảo vệ môi trường cho các cấp chính quyền địa phương nơi mà các hoạt động này sẽ được thực hiện hiệu quả nhất.

  14. Kết hợp kiến thức, hệ giá trị, và kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống bền vững vào trong giáo dục chính quy và việc học tập suốt đời.

  a. Cung cấp cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em và thanh niên, các cơ hội học tập giúp các em đóng góp tích cực vào phát triển bền vững.

  b. Khuyến khích sự đóng góp của nghệ thuật, tính nhân văn cũng như khoa học vào giáo dục bền vững.

  c. Tăng cường vai trò của truyền thông đại chúng trong việc nâng cao nhận thức về các thách thức xã hội và sinh thái.

  d. Nhận thức tầm quan trọng của giáo dục tinh thần và đạo đức cho đời sống bền vững.

  15. Đối xử một cách tôn trọng và chu đáo với tất cả các sinh vật sống.

  a. Phòng chống các hành vi tàn bạo đối với động vật nuôi trong xã hội loài người và bảo vệ chúng khỏi bị hành hạ.

  b. Bảo vệ động vật hoang dã khỏi bị săn bắn, đặt bẫy, và bắt giữ những hành vi sẽ gây ra đau khổ kéo dài và cùng cực mà có thể tránh được.

  c. Tránh hoặc loại bỏ hoàn toàn việc phá huỷ hoặc thu giữ các loài vật không được nhắm tới.

   

  16. Khuyến khích văn hoá khoan dung, không bạo lực và hoà bình.

  a. Khuyến khích và hỗ trợ sự thông hiểu lẫn nhau, tinh thần đoàn kết, và hợp tác giữa tất cả mọi người trong và giữa các quốc gia.

  b. Thực hiện các chiến lược tổng thể để phòng chống xung đột bạo lực và sử dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề một cách hợp tác để quản lý và giải quyết các xung đột môi trường và các tranh chấp khác.

  c. Phi quân sự hoá các hệ thống an ninh quốc gia đến một mức độ quốc phòng không khiêu khích, và chuyển các nguồn lực quân sự sang cho các mục đích hoà bình, bao gồm cả việc phục hồi hệ sinh thái.

  d. Xoá bỏ vũ khí hạt nhân, các vũ khí độc hại và sinh học và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

  e. Đảm bảo việc sử dụng tàu vũ trụ và tàu quỹ đạo hỗ trợ bảo vệ môi trường và hoà bình.

  f. Nhìn nhận rằng hoà bình là một tổng thể được hình thành bởi các mối quan hệ đúng đắn với bản thân, với những người khác, các nền văn hoá khác, sự sống khác, Trái đất, và của một thế giới lớn hơn thế nữa mà tất cả chúng ta đều là một phần của nó.

  CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT

  Chưa từng xảy ra trong lịch sử, một số phận chung đã khiến tất cả chúng ta phải tìm kiếm một sự khởi đầu mới. Các nguyên tắc của Hiến chương Trái đất hứa hẹn tạo ra thay đổi. Để thực hiện lời hứa này, chúng ta phải cam kết sử dụng và quảng bá cho hệ giá trị và các mục tiêu của Hiến chương.

  Điều này yêu cầu phải có thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Nó cũng yêu cầu một cách hiểu mới về trách nhiệm đối với tất cả mọi người và sự liên hệ lẫn nhau trên toàn cầu. Chúng ta phải phát triển và áp dụng chiến lược theo cách bền vững tại địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sự đa dạng văn hoá của chúng ta là một di sản vô giá và các nền văn hoá khác nhau sẽ tự tìm được cách riêng của mình để đạt được các mong muốn chiến lược này. Chúng ta phải mở rộng và tăng cường chiều sâu đối thoại toàn cầu để hình thành Hiến chương Trái đất, vì chúng ta sẽ còn phải học hỏi rất nhiều từ việc hợp tác thường xuyên nhằm tìm kiếm sự thật và tri thức.

  Trong cuộc sống thường nảy sinh những căng thẳng giữa các giá trị quan trọng. Đây có thể là những lựa chọn rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách để hoà hợp đa dạng trong thống nhất, việc thực hiện các mục tiêu ngắn hạn, vì sự tốt đẹp chung với các mục tiêu dài hạn. Tất cả các cá nhân, gia đình, tổ chức và cộng đồng đều đóng vai trò quan trọng. Nghệ thuật, khoa học, tôn giáo, các tổ chức giáo dục, giới truyền thông, giới kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ, và các chính phủ, đều được kêu gọi đóng vai trò lãnh đạo một cách sáng tạo. Mối quan hệ đối tác giữa chính phủ, xã hội dân sự, và giới doanh nhân đều đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị nhà nước hiệu quả.

  Để xây dựng một cộng đồng toàn cầu bền vững, các quốc gia trên thế giới phải khẳng định lại cam kết của họ đối với Liên Hợp Quốc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các hiệp định quốc tế hiện hành, và hỗ trợ việc thực thi các nguyên tắc của Hiến chương Trái đất với các công cụ pháp lý quốc tế về môi trường và phát triển.

  Hãy để thời đại của chúng ta được nhớ đến như một thời đại đã khơi gợi một sức sống mới, một giải pháp đúng đắn để đạt được sự bền vững, đẩy nhanh đấu tranh cho hoà bình và bình đẳng và ngợi ca cuộc sống tươi đẹp.

 • Bài viết liên quan