• Caritas Thái Bình:  Trao tặng Xe Lăn Của Hội Tình Thương Hoa Kỳ
  • Caritas Thái Bình: Trao tặng Xe Lăn Của Hội Tình Thương Hoa Kỳ

    Ban Cariats cùng với quý vị ân nhân trong Hội “Xe lăn tình thương” Hoa Kỳ đã tổ chức trao tặng 80 chiếc xe lăn, 500 kg gạo, kèm theo số tiền mặt là 5 triệu đồng cho những người khuyết tật trên địa bàn hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.