Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 2

 • Thứ năm, 10:10 Ngày 01/08/2013
 • TGM. Bùi Chu, ngày 31.07.2013

  Ngày thứ hai của khóa tập huấn được bắt đầu với Thánh Lễ đồng tế tại Nhà nguyện nhỏ với bầu khí rất ấm cúng của tất cả các tham dự viên.

  Thầy Huyến, Giảng viên chính của khóa học, tiếp tục triển khai phần lý thuyết về các thành phần của dự án.

  Sau phần lý thuyết, các nhóm tiếp tục thảo luận và trình bày trước lớp về các vấn đề xã hội ưu tiên của từng nhóm. Dựa trên những vấn đề được nêu lên, giảng viên đã giúp các nhóm nhìn nhận rõ hơn vấn đề của từng nhóm đồng thời chỉnh sửa từ ngữ sao cho phù hợp và mang tính hợp lý khi viết một dự án. Các tham dự viên đã vận động tư duy và đóng góp ý kiến một cách tích cực cho từng vấn đề xã hội mà các nhóm đã nêu lên.

  Nguyên nhân của các vấn đề xã hội đang tồn tại là những điều phải được lưu tâm và phân tích một cách kỹ lưỡng. Khi các nguyên nhân được nhìn nhận cách chính xác, dự án mới có thể có những tác động trực tiếp trên nguyên nhân đó để đạt được mục tiêu trước mắt và đóng góp vào mục tiêu phát triển.

  Người viết dự án phải có một tầm nhìn lâu dài, cho dù dự án chỉ thực hiện trong hai năm hoặc ba năm, nhưng nó phải có tính phát triển bền vững.

  Buổi học ban sáng được kết thúc bằng phần trình bày nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của các nhóm.  Cùng với hỗ trợ góp ý của Giảng viên, các nhóm đã hoàn chỉnh cây vấn đề của mỗi nhóm. Giảng viên nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về sự cần thiết phải can thiệp trực tiếp trên các vấn đề.

  Buổi chiều, các nhóm đã đi đến việc bàn luận và xây dựng mục tiêu của dự án, trình bày cho giảng viên và cùng nhau chỉnh sửa. Buổi làm việc của khóa học được tiếp tục sau giờ cơm tối bằng việc họp nhóm và phân chia thành viên bắt tay vào việc mô tả thực trạng của vấn đề và viết lên đầu ra của dự án.

  Bài viết liên quan