Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 3

 • Thứ sáu, 10:10 Ngày 02/08/2013
 • Mục tiêu chính của khóa học là giúp mỗi học viên có thể viết một dự án có tính chuyên môn như các đối tác mong muốn. Từng bước một, giảng viên đã giúp các nhóm tháo gỡ mọi vấn đề liên quan đến dự án hay nói đúng hơn đó chính là vấn đề xã hội ưu tiên mà mỗi nhóm đã xác định ngay từ ban đầu.

  Ngày tập huấn thứ ba được bắt đầu bằng việc các nhóm trao đổi để đưa ra các hoạt động cụ thể để có thể đạt được mục tiêu ban đầu mà nhóm đã đề ra trong ngày làm việc trước.

  Câu chuyện về chàng khờ đi mua vải đã tác động trên các thành viên một cách tích cực trong việc suy nghĩ, và chính câu chuyện này cũng làm tan đi những mệt mỏi do thời tiết nắng nóng đem lại. Cùng một dự án nhưng mỗi người sẽ nhìn nó một cách khác nhau. Điều này tùy thuộc vào nhãn quan của người thực hiện và người lượng giá nó.

  Tuy nhiên, việc lượng giá một dự án không thể dừng lại ở nhãn quan riêng mà nó phải được đo lường bằng các chỉ số. Phần lý thuyết về các chỉ số đo lường đự án đã được giảng viên trình bày, các nhóm tiếp làm việc trên dự án của mình để hình thành nên các chỉ số để đo lường đầu ra cho dự án của mình.

  Sau khi từng nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm, giảng viên đã trao đổi và hoàn chỉnh các chỉ số của từng nhóm để tất cả sáng tỏ vấn đề.

  Ngày làm việc thứ ba của khóa tập huấn kết thúc vào lúc 4 giờ 30, và tất cả cùng tham gia chuyến tham quan tại đến Nhà thờ Phú Nhai và dùng cơm tối tại Giáo xứ Nam Phương, nơi Cha Giám đốc Caritas Giáo phận Bùi Chu làm Cha sở.

  Bài viết liên quan