Diễn Đàn Hành Động Laudato Si': Kế Hoạch Chị Tiết Cho Sự Bền Vững Toàn Cầu

 • Thứ năm, 15:29 Ngày 11/01/2024
 • Diễn đàn hành động Laudato Si' là một chương trình của  Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện của Vatican. Sau khi Thông điệp Laudato Si được xuất bản, cả các tổ chức và cá nhân đã tìm kiếm các công cụ để từng bước bắt tay vào nền sinh thái toàn diện. Diễn đàn Hành động Laudato Si' trang bị cho các tổ chức và cá nhân dấn thân vào con đường hướng tới hệ sinh thái toàn diện.

  Là thành quả của sự nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức đối tác trên khắp thế giới, Diễn đàn Hành động Laudato Si' đã được giới thiệu vào tháng 5 năm 2021. Việc hướng dẫn lập Kế hoạch Laudato Si' đã được phát hành vào tháng 11 năm 2021. Với sự tập trung đặc biệt vào các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình, Diễn đàn hành động Laudato Si' cung cấp một khuôn khổ hành động toàn diện.

  •    Diễn đàn hành động Laudato Si' nhằm mục đích thúc đẩy một sự thay đổi văn hóa từ việc khai thác hành tinh sang bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta vì hạnh phúc của nhân loại. Điều này đặc biệt quan trọng trong thập kỷ này nhằm giảm ô nhiễm khí nhà kính và bảo vệ thiên nhiên. 
  •    Diễn đàn hành động Laudato Si' cung cấp các hướng dẫn tạo Kế hoạch Laudato Si', các hành động được đề xuất và công cụ đo điểm chuẩn để theo dõi tiến trình hành động. Tất cả các tài liệu được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn ngay khi bạn đăng ký.
  •    Diễn đàn hành động Laudato Si' phục vụ nhu cầu của các cá nhân và gia đình, giáo xứ và giáo phận, trường học và đại học, cộng đồng tôn giáo và các tổ chức khác muốn xác định những gì họ cần để thể hiện hành động Laudato Si'

  Các hành động cụ thể trong mỗi hạng mục từ việc sử dụng năng lượng tái tạo đến thúc đẩy giáo dục sinh thái và tâm linh, ủng hộ sự phát triển bền vững và tuân thủ các nguyên tắc đầu tư có đạo đức, bao gồm cả việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Bằng cách tham gia vào Diễn đàn Hành động Laudato Si', những người ghi danh cho thấy họ đang tích cực làm việc hướng tới hệ sinh thái toàn diện.

  Nền tảng này, có thể truy cập bằng nhiều ngôn ngữ, vượt qua biên giới bằng việc kết hợp kiến thức khoa học toàn cầu, kết nối tâm linh và thực tế địa phương. LSAP, với các khuôn khổ linh hoạt và định hướng hành động, trao quyền và kết nối các cộng đồng trên toàn cầu để hành động theo tinh thần Laudato Si'.

  Laudato Si’ không chỉ đơn thuần là một chương trình; đó là một công cụ đáp lại lời kêu gọi hành động—để chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta.
  Hình ảnh: Các nữ tu Thánh Tâm Chúa Giêsu đang gieo hạt trong một khu vườn ở Bohol, Philippines.

  Nguồn: https://laudatosiactionplatform.org/about-the-laudato-si-action-platform-a-blueprint-for-global-sustainability/

  Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan