Tuần Lễ Hành Động - Thứ bảy với Chủ Đề: Đáp Lại Tiếng Rên Siết Của Người Nghèo

 • Thứ sáu, 15:07 Ngày 27/10/2023
 • Thứ Bảy: Đáp lại tiếng rên siết của người nghèo
  Làm thế nào chúng ta đáp lại tiếng kêu cứu của người nghèo và liên đới với những người thiếu thốn? Chúng ta làm thế nào để hướng tới một thế giới trong đó nghèo không được xem là số phận mà do sự phân bổ bất công về của cải và tài nguyên? Làm thế nào chúng ta có thể mang lại những thay đổi thực sự cho những người thiếu thốn?
  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định về chủ đề Đáp lại tiếng kêu cứu của Người nghèo, và cách #TogetherWe (#Chúng ta Cùng nhau) có thể liên đới với những người đang gặp khó khăn. 

  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas


  Nguồn: Caritas Quốc tế

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan