Caritas Hải Phòng: Truyền Thông Về Phòng Chống Buôn Người Dành Cho Các Bạn Trẻ

 • Thứ bảy, 16:06 Ngày 11/11/2023
 • Tối thứ hai ngày 30-10-2023 vừa qua, Văn phòng Caritas Hải Phòng đã phối hợp với Ban tổ chức lớp giáo lý hôn nhân khóa 39 giáo xứ Chính tòa tổ chức buổi truyền thông về phòng chống buôn người dành cho các bạn trẻ đang là học viên của lớp.

  Hầu hết các học viên lớp giáo lý hôn nhân giáo xứ Chính tòa đều là các bạn trẻ từ các địa phương khác đến Hải Phòng học tập, làm việc. Từ thực tế đó, BTC lớp đã đưa nội dung di cư an toàn, như là một phần trong các nội dung của toàn khóa học.

  Thuyết trình viên đã giới thiệu với các tham dự viên viên về nền tảng Thánh Kinh của di cư, khái niệm di cư, tổng quan về tình hình di cư trên thế giới và tại Việt Nam; thực trạng về tệ nạn buôn bán người, cách nhận diện các thủ đoạn buôn bán người và kỹ năng phòng chống. Các học viên cũng được giới thiệu về những cố gắng của Giáo hội Công giáo trong việc góp phần ngăn chặn tệ nạn này, cùng với đó là những kiến thức cần thiết cho việc di cư an toàn.

  Ước mong các kiến thức hữu ích sẽ được đón nhận, chia sẻ để cùng với nhau, chúng ta góp phần vào công tác phòng chống buôn người đang được cả Giáo hội và xã hội mời gọi.

  BTT- Caritas Hải Phòng

  Bài viết liên quan