• Nhật ký khóa Tập huấn cho Tập huấn viên – ngày IV
 • Nhật ký khóa Tập huấn cho Tập huấn viên – ngày IV

  Nội dung tập huấn trong ngày IV tập trung vào khung thời gian, cấu trúc cơ bản của một khóa học, sự cần thiết của việc lượng giá, các kỹ năng cần thiết như: quan sát, lắng nghe, trình bày, đặt câu hỏi, vận dụng trò chơi…

 • Nhật ký tập huấn khóa ToT tại Mỹ Tho - ngày III
 • Nhật ký tập huấn khóa ToT tại Mỹ Tho - ngày III

  Với đề tài mới, hấp dẫn: “Các nguyên tắc và phương pháp tập huấn”, cả Giảng viên lẫn Tham dự viên (TDV) đều nhiệt tình góp phần vào nội dung bài học. Nguyên tắc của khóa tập huấn này là “học viên làm trung tâm”,

 • Chương Trình Tập Huấn Cho Người Tập Huấn (TOT)
 • Chương Trình Tập Huấn Cho Người Tập Huấn (TOT)

  Mục tiêu : Nắm vững những khái niệm căn bản về tập huấn; Nắm vững phương pháp tham gia chủ động của người lớn (phương pháp giảng dạy tích cực); Thiết kế một chương trình tập huấn cơ bản: giáo trình, thời gian, phương pháp và công cụ

 • Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1
 • Nhật ký khóa Viết dự án và lập kế hoạch tại Bùi Chu - ngày 1

  Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên Caritas các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội được tiếp tục bằng khóa tập huấn Viết dự án và lập kế hoạch dự án được tổ chức tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu từ ngày 30.07 đến ngày 02.08 năm 2013.

 • Thư mời tham dự khoá
 • Thư mời tham dự khoá "Kỹ năng Truyền thông cơ bản"

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong một số hoạt động truyền thông, nhất là kỹ năng viết tin/ bài, phóng sự về các hoạt động bác ái xã hội, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn về “Kỹ năng Truyền thông cơ bản”

 • Thư mời tham dự khóa Tập huấn: Viết dự án và lập kế hoạch dự án
 • Thư mời tham dự khóa Tập huấn: Viết dự án và lập kế hoạch dự án

  Với tinh thần liên đới và bổ trợ, theo đường hướng chung của Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2012 vừa qua (từ 28 - 30/11/2012), Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo 3 năm (2011-2013). Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn “Viết dự án và lập kế hoạch dự án” 

 • Kế hoạch Tập huấn năm 2013
 • Kế hoạch Tập huấn năm 2013

  Phòng Đào tạo và tập huấn thuộc Caritas Việt Nam phối hợp với Nhóm Liên kết tiếp tục tổ chức 5 khoá tập huấn cho nhân viên văn phòng Caritas thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và Huế.